صفحه اصلی تعاون اخبار مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ابقا شد

به دستور وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی:

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ابقا شد

دکتر ربیعی طی نامه‌ای مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را در سمت خود ابقا کرد.

در نامه دکتر ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دکتر نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی عنوان شد: تا تعیین تکلیف و انتخاب مدیر عامل توسط هیأت امنا به مسئولیت خود کمافی‌السابق ادامه دهید.

درج دیدگاه