صفحه اصلی تعاون اخبار تعاون، توسعه آموزشی و اشتغال پایدار

به نقل از دبیرخانه توسعه مدرسه تعاون:

تعاون، توسعه آموزشی و اشتغال پایدار

مدرسه رشد

دبیرخانه توسعه مدرسه تعاونی، دومین همایش سالانه خود را برگزار می‌کند. این همایش با عنوان «تعاونی، توسعه آموزشی و اشتغال پایدار» در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ در سه محور اصلی تعاونی و آموزش، تعاونی و اقتصاد ایران، تعاونی و مسأله اشتغال و زنان برگزار خواهد شد.

در بخش اول، مسئولیت اجتماعی مدارس غیردولتی در برابر آموزش عمومی کشور و کاربست ارزش‌های تعاونی در نظام آموزشی بررسی خواهد شد.

در بخش دوم، وضعیت اقتصاد ایران و نقش تعاونی‌ها در آن با طرح این پرسش اساسی بررسی خواهد شد که آیا تعاونی‌ها می‌توانند راهکاری برای برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی امروز ارائه دهند؟

در بخش سوم، موضوع توسعه اشتغال پایدار و موضوع اشتغال زنان و ظرفیت‌های تعاونی برای توسعه اشتغال به بحث گذاشته خواهد شد.

این همایش در بهمن‌ماه سال جاری با حضور مدیران ارشد و کارشناسان وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش‌وپرورش و نیز با حضور جمعی از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان برگزار خواهد شد.

درج دیدگاه