صفحه اصلی تعاون اخبار ضرورت وجود بورس تعاون

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل تعاون استان اصفهان:

ضرورت وجود بورس تعاون

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان بیان کرد: تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد نیاز به بورس تعاون و بانک‌های اقتصادی دارد.

درج دیدگاه