صفحه اصلی تعاون ۱۳ هزار میلیارد تومان سرمایه انباشته در تعاونی ها

۱۳ هزار میلیارد تومان سرمایه انباشته در تعاونی ها

انباشت

فرزانه طهرانی:تا تابستان سال گذشته ۱۳ هزار و ۱۹۷ میلیارد تومان سرمایه در بخش تعاون تجمیع شده است. این میزان سرمایه ‌گذاری طی سال‌هایی که از تشکیل تعاونی ها می گذرد توانسته دو میلیون و ۸۰۹ هزار و ۴۹۲ فرصت شغلی ایجاد کند. از ۱۳ هزار میلیارد تومان پولی که در بخش تعاونی سرمایه‌گذاری شده […]

فرزانه طهرانی:تا تابستان سال گذشته ۱۳ هزار و ۱۹۷ میلیارد تومان سرمایه در بخش تعاون تجمیع شده است. این میزان سرمایه ‌گذاری طی سال‌هایی که از تشکیل تعاونی ها می گذرد توانسته دو میلیون و ۸۰۹ هزار و ۴۹۲ فرصت شغلی ایجاد کند.

از ۱۳ هزار میلیارد تومان پولی که در بخش تعاونی سرمایه‌گذاری شده است ۸۷ درصد فعال بوده و در حال بهره‌برداری است. بر اساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۱ هزار و ۵۱۶ میلیارد تومان سرمایه گذاری در تعاونی های در حال بهره‌برداری و در دست اجرا انجام شده است.

تفکیک این دو گروه نیز نشان می‌دهد ۱۰ هزار و ۷۶ میلیارد تومان از سرمایه‌گذاری های انجام شده در تعاونی های در حال بهره‌برداری و ۷۵۳ میلیارد تومان در تعاونی های در دست اجرا بوده است.

به این ترتیب می توان نتیجه گرفت یک هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان از سرمایه‌های وارد شده در بخش تعاونی راکد مانده است که این عدد سهم ۱۳ درصدی از کل سرمایه وارد شده به این بخش را دارد.

یکی از مشکلات تعاونی‌ها سطح پایین سرمایه گذاری در این شرکت‌هاست که البته این امر به ویژگی تعاونی ها ارتباط دارد.غالبا افراد با سرمایه‌های اندک تمایل به ایجاد تعاونی براساس اهداف مشترک تعاونی دارند و سرمایه‌گذاری‌های عمده در سایر شرکت‌های تجاری به عمل می آید.

اگرچه در قانون پیش بینی شده که بنیادها و نهادهای عمومی و موسسات و سازمان‌های دولتی می توانند در تعاونی ها سرمایه گذاری کنند اما همچنان رتبه سرمایه‌گذاری در این بخش پایین است. باید توجه داشت که ۵۱ درصد سرمایه شرکت‌های تعاونی باید توسط اعضای تعاونی تامین شود. البته باید به این نکته توجه داشت که ورود موسسات دولتی به این بخش می تواند شرکت‌های تعاونی را تبدیل به نهادهای دولتی کند. بنابراین دولت باید زمینه‌های آموزش و تشویق را جایگزین دخالت در امر تعاونی‌ها کند. این امر هم با افزایش امکانات واگذاری؛ امکان‌پذیر خواهد بود.

درج دیدگاه