صفحه اصلی تعاون اخبار پرداخت بیش از ۳هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک توسعه تعاون

بانك توسعه تعاون 3.4 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرد

پرداخت بیش از ۳هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاون
بانک توسعه تعاون

  فرزانه طهرانی: براساس آخرین گزارش از ترازنامه‌های منتشر شده بانک‌ها، بانک توسعه تعاون سه هزار و ۴۲۲ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. در لیست جداول تسهیلات اعطایی این بانک، ردیف جداگانه‌ای برای بخش تعاون به چشم نمی خورد. شش بخش کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، بازرگانی، خدمات و صادارت بخش‌هایی هستند […]

 

فرزانه طهرانی: براساس آخرین گزارش از ترازنامه‌های منتشر شده بانک‌ها، بانک توسعه تعاون سه هزار و ۴۲۲ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است.

در لیست جداول تسهیلات اعطایی این بانک، ردیف جداگانه‌ای برای بخش تعاون به چشم نمی خورد. شش بخش کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، بازرگانی، خدمات و صادارت بخش‌هایی هستند که از بانک توسعه تعاون تسهیلات دریافت کرده‌اند.

بالاترین تسهیلات اعطایی این بانک در سال ۱۳۹۳ به بخش کشاورزی به مبلغ ۹۳۴ میلیارد تومان بوده که ۲۷.۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی را شامل می شود.

پس از آن بخش بازرگانی با دریافت ۸۹۷ میلیارد تومان و سهم ۲۶.۲ درصدی در رتبه بعدی دریافت تسهیلات ایستاده است. نکته قابل توجه آنکه بخش صادارت از تسهیلات اعطایی این بانک در سال ۱۳۹۳ سهم صفر درصدی داشته است بنابراین تسهیلات اعطایی بخش بازرگانی این بانک صرفا به واردات پرداخت شده است.

هرچند از بانک توسعه تعاون انتظار آن است که در بخش تسهیلات اعطایی ردیف‌های مشخص شده برای تعاونی ها داشته باشد اما در لیست منتشر شده آمارنامه‌های سالانه این ردیف‌ها به شکلی نامفهوم درج شده و مشخص نیست چند درصد از تسهیلات تخصیصی این بانک به بخش تعاون تعلق گرفته است.

 

مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات بانک توسعه تعاون به بخش های اقتصادی

(ارقام به میلیارد ریال)

شرح ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳
مانده تسهیلات اعطایی

بخش کشاورزی

بخش صنعت و معدن

بخش ساختمان و مسکن

بخش بازرگانی

بخش خدمات

بخش صادرات

 

۲.۸۸۹

۱.۴۰۲

۳.۲۶۱

۱.۵۵۳

۸۲۶

۸

 

۴.۲۱۷

۲.۰۸۳

۳.۱۳۹

۲.۵۹۴

۱.۴۶۶

۳

 

۵.۹۸۲

۳.۰۷۸

۲.۶۲۶

۱.۸۳۵

۳.۸۸۷

۲

 

۷.۹۲۵

۴.۴۲۹

۲.۹۰۴

۲.۰۸۷

۵.۵۸۸

۲

 

۹.۳۴۷

۷.۴۹۸

۳.۶۲۷

۸.۹۷۰

۴.۷۸۶

۰

جمع مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات ۹.۹۴۰ ۱۳.۵۰۳ ۱۷.۴۱۱ ۲۲.۹۳۵ ۳۴.۲۲۹

 

 

 

درج دیدگاه