صفحه اصلی تعاون اخبار افتتاح چهار طرح تعاونی دیگر

به گزارش روابط عمومی معاونت تعاون استان گلستان:

افتتاح چهار طرح تعاونی دیگر

چهار طرح تعاونی شهرستان علی‌آباد با اشتغالزایی ۵۱ نفر و سرمایه‌گذاری۹ هزار و ۷۰۵ میلیون ریال، با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده مجلس شورای اسلامی افتتاح شدند.

چهار طرح تعاونی شهرستان علی‌آباد با اشتغالزایی ۵۱ نفر و سرمایه‌گذاری۹ هزار و ۷۰۵ میلیون ریال، با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده مجلس شورای اسلامی افتتاح شدند.

درج دیدگاه