صفحه اصلی تعاون اخبار بازدید از تعاونی گاوداری ۲۰۲ راسی ماهان دام الوند

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون استان قزوین:

بازدید از تعاونی گاوداری ۲۰۲ راسی ماهان دام الوند

با حضور سرکار خانم بهزادپور، معاون مدیرکل تعاون، کار  و رفاه اجتماعی استان قزوین و وحید انتظاری، رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان البرز و آقای نصیری، معاون فرماندار البرز، از تعاونی گاوداری ماهان دام الوند استان قزوین بازدید به عمل آمد.

با حضور سرکار خانم بهزادپور، معاون مدیرکل تعاون، کار  و رفاه اجتماعی استان قزوین و وحید انتظاری، رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان البرز و آقای نصیری، معاون فرماندار البرز، از تعاونی گاوداری ماهان دام الوند استان قزوین بازدید به عمل آمد.

درج دیدگاه