صفحه اصلی تعاون اخبار کارورزی بدون حقوق و مزایا

به گزارش خبرگزاری ایرنا:

کارورزی بدون حقوق و مزایا

طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی (به عنوان یکی از طرح‌های ذیل کارانه اشتغال جوانان-کاج) یک دوره آموزشی تلقی می‌شود و هیچگونه حقی برای کارورز و تعهدی برای واحد پذیرنده کارورز برای شمولیت قوانین کار و تأمین اجتماعی ایجاد نمی‌کند.

طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و راه‌اندازی سامانه کارورزی در جلسه نهم فروردین ۱۳۹۳ شورای عالی اشتغال به تصویب رسید و اجرای آزمایشی آن در سال ۱۳۹۴ برای هشت استان گلستان، کردستان، ایلام، قزوین، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، در دستورالعمل طرح طول دوره کارورزی دستکم ۴ ماه و حداکثر ۶ ماه برای هر کارورز بر اساس استاندارد‌های مصوب آموزشی مهارت تعیین می‌شود. همچنین برای کارورزان مشمول طرح، کمک هزینه کارورزی در نظر گرفته شده است.

بنگاه‌های اقتصادی متقاضی نیز با رعایت مفاد آیین‌نامه در سامانه ثبت‌نام کرده و از سازمان فنی و حرفه‌ای مجوز آموزشی می‌گیرند و به پذیرش کارورزان اقدام می‌کنند.

سامانه ثبت‌نام به نشانی karvarzi.mcls.gov.ir برای کارورزان و واحدهای پذیرنده کارورزان فعال است که می‌توانند آمادگی خود را برای اشتغال یا جذب متقاضیان اعلام کنند.

مرکز آمار ایران اعلام کرده است: بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۰ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۱۲.۶ درصد از جمعیت فعال کشور در بهار امسال بیکار بوده‌اند.

روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به بهار ۱۳۹۵ معادل ۰.۴ درصد و نسبت به زمستان ۱۳۹۵ معادل ۰.۱ درصد افزایش داشته است.

در بهار امسال ۴۰.۶ درصد جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۳۹۵) ۱/۱ درصد و نسبت به فصل قبل (زمستان ۱۳۹۵)، ۱.۷ درصد افزایش داشته است.

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حاکی از آن است که ۲۶.۴ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ۱۳۹۶ بیکار بوده‌اند.

بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۳۹۵) ۱.۵ درصد و نسبت به فصل قبل (زمستان ۱۳۹۵)، ۰.۹ درصد افزایش یافته است.

بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در بهار ۱۳۹۶معادل ۱۰.۲ درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند.

این در حالی است که ۴۰.۹ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیش‌تر، ۴۹ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ۱۳۹۶، بخش خدمات با ۴۹.۸ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.

در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۵.۳۱ درصد و کشاورزی با ۱۸.۷ درصد قرار دارند.

 

 

درج دیدگاه