صفحه اصلی تعاون اخبار کارکرد اجتماعی تعاون مهمتر از کارکرد اقتصادی آن است

به گزارش اداره کل تعاون استان سمنان:

کارکرد اجتماعی تعاون مهمتر از کارکرد اقتصادی آن است

اسماعیل غنیان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان در برنامۀ زنده تلویزیونی پرسمان هفته با موضوع اقتصاد مقاومتی- اقتصاد تعاونی، ضمن تبریک عید سعید غدیر و هفتۀ تعاون، گزارشی اجمالی در خصوص تعاونی‌ها ارائه داد.

وی با اشاره به وجود ۱۱۵۱ تعاونی فعال در استان سمنان، این تعداد تعاونی را نسبت به جمعیت و تراکم جمعیت استان خوب دانست و افزود: بیشترین فراوانی تعاونی‌های استان در بخش کشاورزی است.

ایشان با بیان اینکه دومین بخش فعال استان بخش خدمات است، خاطرنشان کرد: بخش‌های تولید و فعالیت‌های اجتماعی به ترتیب بخش‌های سوم و چهارم تعاونی‌های استان را تشکیل می‌دهند.

اسماعیل غنیان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان نقش تعاونی‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی را بسیار کلیدی ارزیابی کرد و گفت: کارکرد اجتماعی اقتصاد تعاونی خیلی قوی‌تر از کارکرد اقتصادی آن است.

غنیان پنج ویژگی مهم اقتصاد مقاومتی را به ترتیب درون‌زا بودن، برون‌گرا بودن، عدالت‌محور بودن، دانش‌بنیان بودن و مردمی بودن برشمرد و افزود: اقتصاد تعاونی توسط مردم ایجاد می‌شود و توسط مردم اداره می‌گردد.

وی با اشاره به ساز و کار خاص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تعاونی‌ها تصریح کرد: همۀ دولت‌ها از هر نوع طرفدار اقتصاد تعاونی هستند.

 

درج دیدگاه