صفحه اصلی تعاون اخبار روستا تعاون در قزوین

مدیر کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان قزوین: شناسایی 18 روستا برای اجرای طرح روستا- تعاون در استان قزوین

روستا تعاون در قزوین

بابایی

مدیر کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان قزوین از شناسایی و انتخاب۳۵ روستا برای اجرای طرح روستا- تعاون بمنظور تولید و اشتغال مناطق روستایی در این استان خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین،مسعود بابایی، با اشاره به اینکه طرح روستا تعاون در روستاهایی که شاخص ها و ویژگی های مورد نظر را داشته باشند، اجرایی می شود، بیان داشت: در راستای اجرای این طرح، سهم استان  قزوین ۳۵روستا است که در مرحله اول ۱۸ روستا بر اساس مزیتهابا همکاری اداره کل امور روستایی وشوراهای استانداری قزوین شناسایی شده اند.

 

وی با بیان اینکه این طرح در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حمایت از تولید و اشتغال و در راستای پیاده سازی برنامه اشتغال فراگیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های اجرایی بخش تعاون در روستاها اجرا می شود، افزود: این طرح در روستاهایی قابلیت اجرا دارد که با شاخص ها و معیارهای تعیین روستاهای مورد حمایت و مشمول اجرای ماده ۲۷ قانون برنامه مورد تایید مراجع ذیربط قرار گیرد و دارای مشخصاتی از قبیل داشتن بیش از۵۰  خانوار ساکن، نرخ اشتغال معکوس، طرح هادی اجرا شده و مهاجر فرستی پایین و ضریب مشارکت پذیری بالا باشد.

استفاده از ظرفیت تعاونی ها در شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت محور در روستاها از جمله اهداف کیفی این طرح می باشد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  استان قزوین گفت: موضوع فعالیت در این طرح در بخش تولید، تامین نیاز مشاغل، تامین نیاز محصولی، عمران و خدمات روستایی است.

بر اساس ماده ۲۴  قانون برنامه ششم توسعه، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور ۲۵ درصد تعیین شده و بر اساس ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه، جایگاه روستاها باید در اقتصاد ملی مبنی بر تقویت اقتصادی پنج هزار روستا، ایجاد و توسعه ۵۴ خوشه کسب و کار روستایی و ساخت ۹۸ ناحیه صنعتی روستایی ارتقا یابد و  حداقل یک میلیون و ۹۱۴ هزار فرصت شغلی در روستاها ایجاد و ۱۰۰ هزار نفر از روستاییان و عشایر تحت آموزش قرار گیرند.

 

درج دیدگاه