صفحه اصلی تعاون اخبار نیاز بخش تعاون به بانک خصوصی

پیشنهاد رئیس کمیسیون بازارسرمایه، بانک و بیمه:

نیاز بخش تعاون به بانک خصوصی

تعاون بی

بانک مرکزی می تواند با تجمیع تعاونی های اعتباری شغلی بخش تعاون و تعریف آن در قالب یک بانک نیاز بخش را رفع کرده و تعاون نیز در حوزه پولی و مالی حضور داشته باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، داریوش پاک بین رئیس کمیسیون بازارسرمایه، بانک و بیمه  اتاق تعاون ایران،‌با بیان اینکه با اصلاح ساختار مالی در بخش تعاون، نباید موسسات مالی از بین بروند، گفت: در بخش خصوصی نیز اصلاح ساختار مالی منجر به از بین رفتن بانک های خصوصی نشد و این بانک ها به قوت خود باقی هستند اما این اصلاح ساختار در موسسات اعتباری به قیمت از بین رفتن آن ها تمام شد. وی ادامه داد: این درحالی است که بخش تعاون حتی یک بانک خصوصی تعاون ندارد و تنها بانک در این حوزه بانک توسعه تعاون است که آنهم دولتی بوده و با سرمایه کمی که دارد جوابگوی بخش نیست.

پاک بین با اشاره به نیاز بخش تعاون به بانک خصوصی تعاون پیشنهاد کرد: بانک مرکزی می تواند با تجمیع تعاونی های اعتباری شغلی بخش تعاون و تعریف آن در قالب یک بانک نیاز بخش را رفع کرده و تعاون نیز در حوزه پولی و مالی حضور داشته باشد.

به گفته رئیس کمیسیون بازارسرمایه، بانک و بیمه اتاق تعاون ایران، حضور نمایندگان اتحادیه های تخصصی حوزه در کارگروه های تخصصی بانک مرکزی نیز می تواند راهکار دیگری برای آشنایی بیشتر با حوزه پولی و مالی بخش تعاون باشد.

وی در خصوص ساماندهی موسسات اعتباری که نظام پولی و مالی را متاثر ساخته بود، یادآور شد: الزاما ساماندهی به نفع و ضرر گروه خاصی معنا نمی شود باید در نظر داشت که ساختار پولی و اعتباری در کشور ما بیمار  ساختاری است. پاک بین افزود: در تمام دنیا بانک ها واسطه مالی هستند اما در کشور ما واسطه تجاری و این ساختار باید اصلاح می شد و باید تصمیم انقلابی ایرانی گرفته می شد و به این سیستم نظم داده و ساماندهی می شد.

درج دیدگاه