صفحه اصلی تعاون اخبار جاماندگان سهام عدالت در اوایل سال ۹۷ تعیین تکلیف می‌شوند

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون استان اصفهان:

جاماندگان سهام عدالت در اوایل سال ۹۷ تعیین تکلیف می‌شوند

مشمولان سهام عدالت تا پایان شهریورماه مهلت دارند حساب سهام عدالت خود را تا سقف یک میلیون تومان افزایش دهند. نکته مهم اینکه ورّاث فوت‌شده‌هایی که مشمول سهام عدالت بودند نیز در این مدت زمانی می‌توانند اقساط سهام عدالت فوت شده خود را تا سقف یک میلیون تومان پر کنند.

مشمولان سهام عدالت تا پایان شهریورماه مهلت دارند حساب سهام عدالت خود را تا سقف یک میلیون تومان افزایش دهند. نکته مهم اینکه ورّاث فوت‌شده‌هایی که مشمول سهام عدالت بودند نیز در این مدت زمانی می‌توانند اقساط سهام عدالت فوت شده خود را تا سقف یک میلیون تومان پر کنند.

درج دیدگاه