صفحه اصلی تعاون اخبار دستاورد بزرگ ما تغییر گفتمان تعاون است

سید حمید کلانتری در نشست مدیران وزارتی با مقام عالی وزارت:

دستاورد بزرگ ما تغییر گفتمان تعاون است

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تغییر گفتمان تعاون از بزرگترین دستاوردهای بخش تعاون در سه سال گذشته بوده است، اظهار کرد: تأسیس ۱۲ تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان در روستای اشتر مل شهرستان تویسرکان و استان همدان نقطه عطفی در بخش تعاون کشور است که برای اولین بار در یک روستا اتحادیه تعاونی‌های تامین نیاز تولیدکنندگان تشکیل می‌شود.

کلانتری در ادامه افزود: تعاون برای توسعه نیازمند توجه بیشتر است. در حال حاضر زمینه حرکتی بزرگ در بخش تعاون محیا بوده و زمینه برای نهادینه شدن باور تعاون آماده است.

درج دیدگاه