صفحه اصلی تعاون اخبار کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجایی

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون استان ایلام:

کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجایی

مدیر کل بهزیستی استان ایلام موفق به کسب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی گردید.

به همین مناسبت، دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدیر کل بهزیستی استان ایلام به پاس کسب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی تقدیر کرد.

درج دیدگاه