صفحه اصلی تعاون اخبار اقدامات گمرک پس از انعقاد تفاهم نامه با سازمان ملی استاندارد

اجرای تفاهم نامه گمرک با سازمان ملی استاندارد

اقدامات گمرک پس از انعقاد تفاهم نامه با سازمان ملی استاندارد

استاندارد

در راستای انعقاد تفاهم نامه گمرک و سازمان ملی استاندارد ایران، برای بهره گیری از توانمندی های اجرایی و اختیارات قانونی دو سازمان برای کاهش زمان ترخیص کالا، گمرک اقداماتی صورت گرفته را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران پس از انعقاد تفاهم نامه گمرک ایران با سازمان ملی استاندارد ایران، برای استفاده بهینه و موثر از توانمندی های اجرایی و اهرم ها و اختیارات قانونی دو سازمان در جهت کاهش زمان ترخیص کالا، در دو زمینه صادرات و واردات اقداماتی صورت گرفته است.

در این راستا گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در زمینه صادرات امکان صدور کالا بدون  اخذ مجوز موردی از سازمان ملی استاندارد برای صادرکنندگان دارای گواهی صادرکننده برتر همچنین کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر با بهره گیری از توان شرکت های بازرسی تائید صلاحیت شده توسط سازمان فراهم شده است.

براین اساس در زمینه واردات نیز واحدهای تولیدی و شرکت های بازرگانی دارای قرارداد با واحدهای تولیدی با شرایط مذکور در تفاهم نامه و در چهار چوب بند (ت) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و آئین نامه آن مبادرت به واردات می کنند و واحدهای مزبور صرفا یکبار نسبت به اخذ مجوز سازمان مزبور اقدام و در موارد مشابه بعدی با ارائه گواهینامه ثبت مواد اولیه و حد واسط با همان مشخصات پس از تائید سازمان بدون نیاز به اخذ مجوز جدید با رعایت مقررات، کالای خود را وارد می کنند همچنین کالاهای ورود موقت و غیر تجاری نیز به تشخیص گمرک و در چهارچوب موارد قانونی مربوطه از شمول کنترل و نظارت سازمان استاندارد معاف شده اند.

همچنین گمرک ایران اعلام کرد در چهارچوب تفاهم نامه مذکور چنانچه سازمان استاندارد ایران، اقدام به صدور گواهی با شرایط موصوف در خصوص واردات کند، گمرک جمهوری اسلامی ایران حسب تفاهم صورت گرفته نسبت به ترخیص کالا اقدام خواهد کرد.

درج دیدگاه