صفحه اصلی تعاون اخبار برگزاری مستمر کارگاه های آموزشی بخش تعاون با محوریت بیمه تامین اجتماعی

سید محمد کریمی معاونت امور پشتیبانی و عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران:

برگزاری مستمر کارگاه های آموزشی بخش تعاون با محوریت بیمه تامین اجتماعی

کریمی

برگزاری مستمر کارگاه های آموزشی بخش تعاون با محوریت بیمه تامین اجتماعی اعم از کارفرمایی و کارگری ضمن توافق با معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ادامه می یابد.

 سید محمد کریمی معاونت امور پشتیبانی و عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران، با بیان این مطلب ابراز داشت: با عنایت به توافقی که با  معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفت، مقرر شد بحث آموزش بخش تعاون با همکاری اتاق تعاون ایران بصورت مستمر با موضوعات مختلف بیمه تامین اجتماعی اعم از کارفرمایی و کارگری در اتاق تعاون ایران برگزار شود.

وی ادامه داد: در همین راستا اتاق تعاون با همکاری سازمان تأمین اجتماعی مبادرت به برگزاری اولین کارگاه آموزشی با عنوان آشنایی با کارکرد و وظایف نمایندگان اتاق تعاون در هیات‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی کرد.  به گفته کریمی، هدف از برگزاری این کارگاه علاوه بر آشنایی بیشتر همکاران اتاق های کشور با قانون و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، فراهم کردن بستر مناسب برای شناسایی آخرین وضعیت حضور نمایندگان اتاق های کشور و رصد مشکلات نمایندگان اتاق های تعاون در سطح استانها و پیگیری آن طریق اتاق تعاون ایران است.

عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران اذعان داشت: سازمان های پویا، سازمان هایی هستند که با فراگیری و آموزش مستمر، بستر مورد نیاز برای پویایی و تغییر را فراهم کرده اند. آموزش صحیح و کارا پایه و اساس شروع هر فعالیتی است. آموزش به عنوان یک ضرورت علاوه بر توانمند سازی اقتصاد تعاونی می تواند تفکر تعاونی را به عنوان یک تفکر پویا در جامعه رشد دهد. باید توجه داشت یکی از مسائلی که می تواند پویایی و بالندگی اقتصاد تعاون را درپی داشته باشد فعالیت های آموزش تعاونی ها است.

گفتنی است یکی از وظایف اتاق تعاون ایران به عنوان بزرگترین نهاد مردمی بخش تعاون، پیگیری مشکلات و هموار کردن آن برای رفع موانع تولید و کسب و کار برای بخش تعاون است. به همین منظور پیگیری های صورت گرفته توسط اتاق تعاون ایران منجر به صدور بخشنامه ۹۸۲۸/۹۴/۱۰۰۰ توسط سازمان تأمین اجتماعی شد که شرایط حضور نمایندگان اتاق تعاون کشور را در  هیأت های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی فراهم کرد.

بر اساس این گزارش، با توجه به اهمیت هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، ضروریست افراد منتخب بخش تعاون از دانش و آشنایی کامل با کارکردها و وظایف اعضاء هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی آگاهی کاملی داشته باشند.

درج دیدگاه