صفحه اصلی تعاون اخبار پنجم مهر ماه مصادف با ۲۷ سپتامبر روز جهانی جهانگردی و گردشگری

پنجم مهر ماه مصادف با ۲۷ سپتامبر روز جهانی جهانگردی و گردشگری

سازمان جهانی

۲۷سپتامبر مصادف با ۵ مهر ماه روز جهانی گردشگری نام گرفته است.از سال ۱۹۸۰، سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد سالانه روز ۲۷ سپتامبر را به عنوان روز جهانی گردشگری جشن می‌گیرد. اساسنامه این روز در تاریخ ۲۷ سپتامبر سال ۱۹۷۰ به تصویب سازمان جهانی گردشگری رسید. انتخاب و تصویب این روز نقطه عطفی در […]

۲۷سپتامبر مصادف با ۵ مهر ماه روز جهانی گردشگری نام گرفته است.از سال ۱۹۸۰، سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد سالانه روز ۲۷ سپتامبر را به عنوان روز جهانی گردشگری جشن می‌گیرد. اساسنامه این روز در تاریخ ۲۷ سپتامبر سال ۱۹۷۰ به تصویب سازمان جهانی گردشگری رسید. انتخاب و تصویب این روز نقطه عطفی در گردشگری جهانی محسوب می‌شود. هدف از گرامی داشت چنین روزی، بالا بردن سطح آگاهی در مورد نقش گردشگری در جامعه جهانی و نشان دادن چگونگی تاثیر گردشگری بر ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان است

درج دیدگاه