صفحه اصلی تعاون توسعه متوازن مناطق روستایی، دستاورد اجرای صحیح طرح های اشتغال

مدیرکل تعاون استان خراسان جنوبی

توسعه متوازن مناطق روستایی، دستاورد اجرای صحیح طرح های اشتغال

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دومین جلسه استانی طرح روستا تعاون در بیان ضرورت توجه به اشتغال روستایی اظهار داشت: جمعیت بالای روستاییان در استان و جایگاهی که روستاها و روستاییان در پویایی اقتصاد کشور از جمله کمک به رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم، افزایش نرخ اشتغال، رونق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی دارند و در راستای طرح های اشتغال فراگیر ابلاغی از سوی دولت و در جهت تحقق برنامه های اقتصاد مقاوتی طرح روستا تعاون در استان ها اجرایی می گردد.

وی در تشریح طرح روستا تعاون گفت: این طرح با اصل قراردادن توسعه مشارکتی، به دنبال توانمند سازی جمعیت، رونق اقتصادی، مشارکت سازمان یافته و کارآفرینی اقتصادی روستاییان در قالب مشارکت گروهی  با رویکردی به نام روستا تعاون می باشد. وی افزود: ایجاد اشتغال در مناطق روستایی ضمن جلوگیری از مهاجرت به شهرها، از شکل گیری مشاغل کاذب جلوگیری نموده و موجب رشد جامعه می گردد.

سنجری رشد اقتصادی، فقر زدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی، تمرکز و بهره وری سرمایه های کوچک از اهم کارکرد های بخش تعاون برشمرد و افزود: انعطاف پذیری بیشتر، تحرک و پویایی، پاسخگویی سریعتر به تحرکات بازار، پایین بودن حجم سرمایه گذاری مورد نیاز، تنوع و گستردگی فعالیت ها در کنار مالکیت شاغلین بر کار و سرمایه خود را از جمله مزایای تعاونی های اشتغالزا می باشد.

وی خاطر نشان کرد توسعه روستایی صرفا از طریق توسعه کشاورزی محقق نمی شود بلکه توسعه ای همه جانبه در تمامی بخش های اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی منجر به توسعه پایدار مناطق روستایی خواهد شد. سنجری ادامه داد:اغلب دستگاه های اجرایی می توانند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال در روستاها داشته باشند. پتانسیل هایی از قبیل میراث فرهنگی، کشاورزی، صنایع روستایی، بانکها و موسسات مالی و… خود می توانند در ایجاد کارآفرینی و اشتغال روستایی نقش داشته باشد.

سنجری با اشاره به اینکه این طرح در روستاهای بالای ۵۰خانوار اجرا  می­شود؛  گفت: سهمیه استان در مرحله اول هدف‌گذاری طرح روستا تعاون، ۲۲ روستا و سهم استان در سال ۹۶  ، ۴۲ روستا عنوان است  وی افزود: ایجاد فرصت شغلی برای بیش از ۲۶هزار نفر، اجرای حدود ۲هزار طرح اشتغالزایی روستایی در بخش تعاون، راه اندازی ۹ گرایش فعالیت تعاونی در روستاها و اختصاص حدود ۴۳۰۰میلیارد ریال اعتبار به توسعه و تقویت بنیه اقتصادی جامعه روستایی در سطح ملی چشم انداز اجرای طرح روستا تعاون در دوره یکساله پیش بینی شده است. وی از۲۴۰ روستا سهم استان تا پایان برنامه ششم از محل این طرح خبر داد و توسعه متوازن در همه مناطق روستایی استان را یاداور شد.

این مقام مسئول تقویت و تحکیم فعالیت های روستایی با هدف افزایش تولید، ایجاد تعاون و همکاری و تعامل بیشتر بین مردم روستا، سازماندهی  فعالیتهای مختلف روستائیان، ارتقا سطح آگاهی مردم روستا از طریق ارائه آموزش، سازماندهی سرمایه خرد و هدفگذاری تجمیع سرمایه ها، افزایش سطح شاخص رفاهی روستاییان، واگذاری فعالیت ها در قالب تعاونی به مردم، افزایش درآمد مردم از طریق حضور گردشگر در روستا و استفاده بهینه از منابع و پتانسیل های روستا را از جمله مزیت های طرح روستا تعاون برشمرد.

سنجری خواستار پرهیز از اقدامات جزیره ای در خصوص ایجاد اشتغال در روستاها شد و بر همراهی فرماندار محترم و همچنین دستگاه های اجرایی در خصوص اجرای کامل و صحیح این طرح تاکید کرد. وی ظرفیت سازی، توانمند سازی، توسعه محلی که منجر به رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد را دستاورد پیش بینی شده برای طرح در استان دانست.

وی افزود در این طرح ما به دنبال تشکیل کمی تعاونی ها نیستیم، رویکرد این طرح تقویت و توسعه تعاونی های موجود می باشد.

شناسایی و مطالعه روستاهای هدف، مزیت سنجی و انتخاب روستاها، اجرای برنامه های ترویجی و آموزشی در روستاها، بررسی و ارزیابی مزیت های نسبی و پتانسیل های روستاها و انتخاب هیات موسس از میان افراد ذیصلاح و معتمدین روستا فرایند اولیه طرح تعاون روستا در استان است که اقدامات مربوط به آن در حال اجرا و پیگیری می باشد.

 

درج دیدگاه