صفحه اصلی تعاون اخبار آخرین اخبار از ساماندهی تعاونی های اعتبار/ پرداخت سپرده های فرشتگان آغاز...

آخرین اخبار از ساماندهی تعاونی های اعتبار/ پرداخت سپرده های فرشتگان آغاز شد

بازپرداخت سپرده های تا دویست میلیون تومان به سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان آغاز شد. به گزارش تعاون آنلاین، ۵ هزار میلیارد ریال خط اعتباری توسط بانک مرکزی برای پرداخت سپرده های تا ۲۰۰ میلیون تومان تعاونی منحله فرشتگان اختصاص داده شده است. به این ترتیب مجموع وجوه اختصاص داده شده برای بازپرداخت سپرده های […]

بازپرداخت سپرده های تا دویست میلیون تومان به سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان آغاز شد.

به گزارش تعاون آنلاین، ۵ هزار میلیارد ریال خط اعتباری توسط بانک مرکزی برای پرداخت سپرده های تا ۲۰۰ میلیون تومان تعاونی منحله فرشتگان اختصاص داده شده است.

به این ترتیب مجموع وجوه اختصاص داده شده برای بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تا کنون بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال می شود.

بررسی ها نشان می دهد با پرداخت سپرده های تا ۲۰۰ میلیون تومان، ۹۸ درصد سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تعیین تکلیف می شوند . به این ترتیب سپرده گذارانی که بیش از ۲۰۰ میلیون تومان سپرده در این تعاونی منحله دارند تنها دو درصد زا کل سپرده گذاران را شامل می شوند

طبق تصمیمات اتخاذ شده ۴۰ شعبه‌ جدید موسسه کاسپین برای دسترسی بهتر هموطنان خدمات مورد نیاز برای سپرده گذاران تعاونی فرشتگان را ارائه می دهند .

این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه براساس تصمیم سران سه قوه، کمیته ای برای تصمیم گیری در خصوص سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان ایجاد شده است، تصریح کرد: کمیته منتخب در روز چهارشنبه مورخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۶ تشکیل جلسه داد و در این جلسه با توجه به بازگشایی حسابهای مسدود شده موسسه کاسپین حسب دستور ریاست قوه قضاییه، بر تسریع در پرداخت سپرده های سپرده گذاران با مانده به ماخذ ۱۳۹۴.۶.۱ (تاریخ انحلال تعاونی) تا ۲۰۰ میلیون تومان تاکید شد.

در این جلسه مقرر شد باقیمانده سپرده های سپرده گذاران تا ۲۰۰ میلیون تومان که تاکنون به صورت علی الحساب ۹۰ درصد سپرده های خود را به ماخذ ۱۳۹۴.۶.۱ دریافت کرده اند، به میزان ۱۰ درصد، پرداخت شود.

مقرر شده است به سپرده های بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان نیز تا ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار پرداخت شود.

گزارش های رسیده نشان می دهد بانک مرکزی برای تامین نقدینگی مورد نیاز موسسه کاسپین برای پرداخت سپرده های سپرده گذاران سایر تعاونی های ساماندهی شده توسط موسسه، تصمیمات لازم را اتخاذ کرده است.

تعیین تکلیف سپرده گذاران افضل توس

تعاونی افضل توس نیز یکی از تعاونی های مشکل دار در این عرصه است . آمارهای ارائه شده نشان می دهد تعیین تکلیف سپرده گذاران در این عرصه صورت گرفته است. بر اساس گزارش های رسیده از مجموع ۳۶۰ هزار سپرده گذار تعاونی غیرمجاز افضل توس ۳۱۱ هزار نفر یعنی ۸۷ درصدِ تعداد  سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند.

حیدری در توضیح آخرین وضعیت ساماندهی تعاونی وحدت گفت: از مجموع ۳۹۰ هزار سپرده گذار تعاونی غیر مجاز وحدت، ۲۷۰ هزار نفر یعنی ۷۲ درصد  تعداد سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند.

وی افزود: برای تعیین تکلیف باقیمانده سپرده گذاران تعاونی های منحله افضل توس و وحدت، پیشنهاد لازم توسط بانک مرکزی به کمیته منتخب سران سه قوه ارایه شده است که نتیجه، پس از برگزاری جلسه کمیته منتخب و بررسی پیشنهاد بانک مرکزی، اطلاع رسانی خواهد شد.

رسیدگی به تعاونی البرز ایرانیان

حیدری در ارتباط با آخرین وضعیت ساماندهی تعاونی البرز ایرانیان نیز گفت: پرونده تعاونی غیر مجاز البرز ایرانیان هم اکنون در مرجع قضایی با دقت تحت رسیدگی است. این پرونده دارای پیچیدگی های زیادی است که رسیدگی به آن مستلزم دقت و صرف وقت زیاد است. در صورتی که مرجع قضایی پس از اتمام رسیدگی و در صورت وجود دارایی، دستور انتقال دارایی های آن تعاونی به بانک تجارت را صادر کند، بانک مرکزی نسبت به تامین نقدینگی لازم برای بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران، متناسب با دارایی های منتقل شده اقدام خواهد کرد.

 

معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص نحوه اطلاع رسانی و زمان بندی پرداخت ها گفت: روز شنبه مورخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۶ برنامه پرداخت ۱۰ درصد باقیمانده سپرده های تا  ۲۰۰ میلیون تومان که تاکنون ۹۰ درصد سپرده های خود را به صورت علی الحساب دریافت کرده اند و همچنین پرداخت مبلغ «تا ۲۰۰ میلیون تومان» به هر یک از سپرده گذاران دارای سپرده های بیشتر از ۲۰۰ میلیون تومان در وبسایت موسسه کاسپین اطلاع رسانی خواهد شد.

درج دیدگاه