صفحه اصلی تعاون گزارش اختصاص خط اعتباری جدید برای فرشتگان

اختصاص خط اعتباری جدید برای فرشتگان

با تصمیم کمیته منتخب سران قوا، حمایت و اختصاص خط اعتباری جدید از سوی بانک مرکزی، موسسه اعتباری کاسپین تعیین تکلیف مطالبات سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان تا سقف ۲ میلیارد ریال را از سر گرفت.

با تصمیم کمیته منتخب سران قوا، حمایت و اختصاص خط اعتباری جدید از سوی بانک مرکزی، موسسه اعتباری کاسپین تعیین تکلیف مطالبات سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان تا سقف ۲ میلیارد ریال را از سر گرفت.

به گزارش تعاون آنلاین، سومین روز از اجرای این طرح به گونه ای آغاز شد که استقبال سپرده گذاران از اولین ساعات شروع به کار شعبه بسیار چشمگیر بود.

بنابراین گزارش، پس از آغاز طرح پرداخت مطالبات سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تا سقف دو میلیارد ریال از روز پنج شنبه ۱۱ آبان ماه، سپرده گذاران همچنان به شعب منتخب موسسه کاسپین مراجعه کرده و با ارائه مدارک و مستندات مربوط، نسبت به دریافت مطالبات خود اقدام می کنند.

شایان ذکر است بر اساس مندرجات اطلاعیه شماره ۲۱، منتشر شده در وبسایت رسمی موسسه، تمام سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان می توانند از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶.۰۸.۲۰ با مراجعه به شعب منتخب نسبت به دریافت وجوه خود تا سقف ۲ میلیارد ریال و همچنین ۱۰ درصدی که از وجوه آنها در مراحل قبل تحت عنوان ذخیره احتیاطی کسر شده بود، اقدام و یا نزد موسسه کاسپین سپرده گذاری کنند.

درج دیدگاه