صفحه اصلی تعاون اخبار برگزاری ششمین نشست شورای توسعه صادرات بخش تعاون

برگزاری ششمین نشست شورای توسعه صادرات بخش تعاون

ششمین نشست شورای توسعه صادرات بخش تعاون برگزار شد. به گزارش تعاون آنلاین، دراین جلسه که با مسئولیت اداره کل توسعه تعاون و باحضورنمایندگانی از سازمان تعاون روستایی ،صندوق کارآفرینی امید،صندوق ضمانت صادرات،اتاق تعاون ایران،بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون منعقدگردید،درخصوص پیشنهاد مطروحه از سوی بنیادتوسعه کارآفرینی وتعاون مبنی برتشکیل شرکت مادرتخصصی مدیریت صادرات بحث و […]

ششمین نشست شورای توسعه صادرات بخش تعاون برگزار شد.

به گزارش تعاون آنلاین، دراین جلسه که با مسئولیت اداره کل توسعه تعاون و باحضورنمایندگانی از سازمان تعاون روستایی ،صندوق کارآفرینی امید،صندوق ضمانت صادرات،اتاق تعاون ایران،بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون منعقدگردید،درخصوص پیشنهاد مطروحه از سوی بنیادتوسعه کارآفرینی وتعاون مبنی برتشکیل شرکت مادرتخصصی مدیریت صادرات بحث و تبادل نظر شد.

همچنین اتاق تعاون ایران گزارشی از روندتشکیل نخستین تعاونی تخصصی صادراتی در حوزه محصولات کشاورزی را ارائه کرد.

 

درج دیدگاه