صفحه اصلی تعاون اخبار آموزش و مهارت آموزی محور رشد تعاونی ها است

آموزش و مهارت آموزی محور رشد تعاونی ها است

جامعه تعاون

معاون وزیرتعاون کار و رفاه اجتماعی موفقیت های حاصله در بخش های مختلف تعاونی ها باید به عنوان الگویی عملی به صورت مکتوب ثبت و مورد بهره برداری برای شرکت های تعاونی قرار گیرد. مهندس کلانتری در بازدید از مجموعه توانمندیهای بخش تعاون در شهرک صنعتی سلیمی در آذرشهر از توابع استان آذربایجان شرقی، مستندسازی […]

معاون وزیرتعاون کار و رفاه اجتماعی موفقیت های حاصله در بخش های مختلف تعاونی ها باید به عنوان الگویی عملی به صورت مکتوب ثبت و مورد بهره برداری برای شرکت های تعاونی قرار گیرد.
مهندس کلانتری در بازدید از مجموعه توانمندیهای بخش تعاون در شهرک صنعتی سلیمی در آذرشهر از توابع استان آذربایجان شرقی، مستندسازی ارزش آفرین تعاونگران در عرصه های مختلف را در تبیین راهبردهای بخش تعاون بسیار مهم توصیف کرد و با بیان ضرورت ثبت فعالیت های اثربخش و دانش محور تعاونی ها بهره مندی از تجارب تعاونگران نمونه را در قالب کتابی ماندگار از مهم ترین برنامه ها عنوان کرد.
وی با اشاره بر ضرورت آموزش در ارتقاء کیفیت و بالا بردن راندمان تولید و بهره وری کار گفت: آموزش و مهارت آموزی از مولفه های مهم توسعه و محور رشد تعاونی ها است و باید در اولویت برنامه های این معاونت خواند.
وی در بخش دیگری به برنامه های این معاونت در توسعه عمران شهری اشاره نموده و اضافه کرد: دامنه کار برای توسعه شهر با محوریت تعاون در دستور کار این حوزه معاونت قرار گرفته و ما بر این اساس به دنبال محور قرار دادن بخش تعاون در توسعه شهری با الگوی”تعاون شهر” به عنوان نماد و الگویی برای پیشرفت و هم افزایی در روند توسعه کشور هستیم .
مهندس کلانتری با تاکید بر ضرورت تشکیل اتاق فکر در هم فکری و حرکت های موثر در بخش تعاون خاطر نشان کرد: برای رسیدن به هم افزایی و روند توسعه اتاق فکر می تواند نقش موثری را در تبیین جایگاه این بخش ایفا کند.

درج دیدگاه