صفحه اصلی تعاون ربیعی: بانک توسعه تعاون باید در شیوه کارش تجدید نظر کند

ربیعی: بانک توسعه تعاون باید در شیوه کارش تجدید نظر کند

وزیرتعاون ، کارورفاه اجتماعی در پیامی به اولین سمینار روسای شعب سراسر کشور بانک توسعه تعاون اعلام کرد : امروز با تلاش هایی که شخصاً انجام داده ام این بانک را جزو بانک هایی قرار داده ام که به عنوان بانک عامل مشترک تامین مالی برنامه های اشتغال دولت و اشتغال روستایی قرار گیرد. همچنان […]

وزیرتعاون ، کارورفاه اجتماعی در پیامی به اولین سمینار روسای شعب سراسر کشور بانک توسعه تعاون اعلام کرد : امروز با تلاش هایی که شخصاً انجام داده ام این بانک را جزو بانک هایی قرار داده ام که به عنوان بانک عامل مشترک تامین مالی برنامه های اشتغال دولت و اشتغال روستایی قرار گیرد. همچنان نیز هر جا که بانک بتواند ایفای نقش بیشتری داشته باشد در حمایت از بانک تلاش خواهم کرد.
در بخشی از این پیام آمده است:”به نظر من بانک توسعه تعاون در عین بانک بودن به معنای عام کلمه به دلیل رسالت و ویژگیهای خاصی که دارد، ماهیتاً یک بانک کاملا اجتماعی است و می‌بایست عملکرد این بانک در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی اجتماعی باشد.”
ربیعی تاکید کرده است: “از این رو معتقدم ما چه در شیوه کار و چه در شیوه رفتار با ذینفعان می‌بایست تجدید نظر بنیادی داشته باشیم. در واقع ما یک بانک توسعه ای هستیم که می‌بایست زندگی افرادی که در قالب تعاونی گرد هم آمده اند و یا خواهند آمد را دگرگون کنیم. آنچه که جامعه امروز به آن نیاز دارد کمک به مشارکت مردم در دستیابی به اهداف اقتصادی اجتماعی است و ما می‌توانیم با کمک به ایجاد اشتعال های خرد و تقویت اجتماعات محلی به این امر مهم کمک کنیم. اگر خوب به ذینفعان بانک توسعه تعاون بیندیشید، با بنده هم عقیده خواهید بود که این بانک فراتر از یک موسسه پولی و مالی بوده و ساختاری کاملا اجتماعی دارد. ”
در بخش دیگری از این پیام آمده است : “به عملکرد بانک توسعه تعاون که نگاه می‌کردم متوجه شدم در این بانک گویی به گونه ای برنامه ریزی شده است که بانکی شبیه بانکهای دیگر ولی در حوزه تعاونی ها باشد. از این رو تغییر رویکرد در این بانک از ضروریات است. در این زمینه در آینده بیشتر در قالب نوشته ها با شما سخن خواهم گفت. ”
وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی گفته است : “امروز با تلاشهایی که شخصاً انجام داده ام بانک را جزو بانکهایی قرار داده ام که به عنوان بانک عامل مشترک تامین مالی برنامه های اشتغال دولت و اشتغال روستایی قرار گیرد. همچنان نیز هر جا که بانک بتواند ایفای نقش بیشتری داشته باشد در حمایت از بانک تلاش خواهم کرد. ”
او با اشاره به اینکه انتظار دارم به نحوی عمل کنیم که به خصوص در زمینه اشتعال فراگیر و روستایی زبانزد باشیم، اضافه کرد:رسیدن به این هدف مستلزم مسیرهای جدیدی است از جمله اینکه ، بیشتر کار کنیم. هر روز بیش از دیروز و از روشهای جدید و ایده های نو در دستیابی به اهداف توسعه ای بهره جوییم.او گفت: “با مشتریان مهربان باشیم و رفتارهای سازمانی را مبتنی بر ماهیت تعاون که بنا دارد به دیگران کمک رساند بنا نهیم. ”
ربیعی تاکید کرده است:”به معنای واقعی بانک توسعه ای باشیم. بدین معنا که افکار توسعه ای داشته باشیم و در راستای دستیابی به توسعه و با ایجاد نظام مشاوره ای. کلینیکی و …. تبدیل به کارشناسان تعاون و اشتغال شده و مشتریان را از این طریق جذب نماییم.”
او توصیه کرد: “در ارزیابی مشتریان، طرح ها و برنامه ها علاوه بر شاخص های اقتصادی، شاخص های اجتماعی را نیز لحاظ کنیم. ”
دوی در پایان از زحمات همکاران، مدیرعامل و اعضای محترم هیات مدیره، مدیران تقدیر و اضافه کرد: “از تمامی همکاران و به ویژه از مدیران ستادی و روسای شعب می‌خواهم در دستیابی به اهداف مورد اشاره نهایت همکاری را داشته باشند. برنامه پیشرفت منظم امور را مد نظر قرار دهند و با ایجاد هماهنگی و هم افزایی در دستیابی به اهداف اقتصادی-اجتماعی و به ویژه اشتغال پویا عمل نمایند.”

درج دیدگاه