صفحه اصلی تعاون سهم جهانی تعاون در ایجاد اشتغال ۱۰ درصد است

سهم جهانی تعاون در ایجاد اشتغال ۱۰ درصد است

براساس داده های ۱۵۶ کشور، بر اساس آخرین بروز رسانی، اطلاعات نشان می دهد که ۲۷۹.۴ میلیون نفر(۹.۴۶ درصد) در سراسر جهان از طریق تعاونی ها شاغل هستند.

بررسی های آماری نشان می دهد که سهم تعاونی ها در ایجاد شغل در سطح جهانی حدود ۱۰ درصد است.

به گزارش تعاون آنلاین، بر اساس نتایج مطالعه CICOPA ، تعاونیها تقریبا ۱۰ درصد از جمعیت جهان را صاحب شغل می کنند. براساس داده های ۱۵۶ کشور، بر اساس آخرین بروز رسانی، اطلاعات نشان می دهد که  ۲۷۹.۴ میلیون نفر(۹.۴۶ درصد) در سراسر جهان از طریق تعاونی ها شاغل هستند.

این ها برخی از نتایج مطالعه CICOPA، سازمان بین المللی تعاونی های صنعتی و خدماتی در سال ۲۰۱۷ است که دومین گزارش جهانی خود درباره تعاونی ها و اشتغال محسوب می شود.

برونو رولانس، دبیر کل CICOPA، می گوید: “استخدام یکی از مهمترین مشارکت های انجام شده توسط تعاونی های سراسر جهان است. این گزارش نشان می دهد که افرادی که در تعاونی ها فعالیت میکنند، درصد بسیار بالایی را تشکیل میدهند که در برنامه سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار به عنوان بازیگر اصلی نقش دارند همانطور که در بحث جهانی در مورد آینده اشتغال که توسط سازمان بین المللی کار معرفی شده، حضور دارند.

براساس این گزارش، تعداد تعاونی ها در سراسر جهان ۲.۹۴ میلیون عدد است و تعداد اعضای همه نوع تعاونی ها ۱۲۱۷.۵ میلیون نفر ( ۱ میلیارد و ۲۱۷ میلیون نفر)  است. این گزارش همچنین مشارکت ویژه در پرداختن به مشکلات مربوط به کار و اشتغال در اقتصاد غیر رسمی را بررسی است. باید در نظر داشت که تولید کنندگان مستقل و کارآفرینانی که به تعاونیهای مشترک خدماتی می پیوندند، دسترسی به خدمات مختلفی پیدا می کنند که به آنها کمک می کند تا مقادیر اقتصادی و قدرت چانه زنی بیشتری کسب کنند.

برای کارگران مستقل و آزاد که در دهه های گذشته افزایش قابل توجهی داشته اند، می توان از تعاونی ها و اتحادیه های کارگری به عنوان ابزاری برای سازمان دهی آنها استفاده کرد. اما همچنین می توانند مدل های نوآورانه ای را ارائه دهند که بتواند انعطاف پذیری و محافظت آنها را تضمین کند. تعاونی های کارگری که هدفشان ایجاد شغل مناسب و معقول برای اعضای کارگری آنهاست،  می توانند راه حل مستقیم برای رسمی سازی اشتغال غیر رسمی محسوب شوند.

لازم به اشاره است، برای نشان دادن مشارکت بالقوه تعاونی ها، “یک محیط مناسب و یک چارچوب قانونی مناسب لازم است” و “مدل تعاونی باید به شکل بهتر و دقیق تری به اتحادیه های کارگری، سازمان های عضونهاد، سازمان های غیر دولتی و دولت های محلی توضیح داده شود. “

درج دیدگاه