صفحه اصلی تعاون اولویت های اتاق تعاون در دوره جدید چیست؟

اولویت های اتاق تعاون در دوره جدید چیست؟

اتاق تعاون هنوز به جایگاه حقه خود در ساختار اقتصادی ایران دست نیافته است. حسن آقازاده ، مدیرعامل اتحادیه تعاونی شرکت های تعاونی تکثیر ماهیان گرم آبی با اعلام این مطلب در گفتگو با تعاون آنلاین افزود: با تمام کاستی ها دوستان ما تا کنون زحمات زیادی را کشیده اند و حالا مشارکت جمعی ما […]

اتاق تعاون هنوز به جایگاه حقه خود در ساختار اقتصادی ایران دست نیافته است.

حسن آقازاده ، مدیرعامل اتحادیه تعاونی شرکت های تعاونی تکثیر ماهیان گرم آبی با اعلام این مطلب در گفتگو با تعاون آنلاین افزود: با تمام کاستی ها دوستان ما تا کنون زحمات زیادی را کشیده اند و حالا مشارکت جمعی ما تعاونگران است که باید به کمک تقویت و راتقای جایگاه این بخش از اقتصاد بیاید.

وی با تاکید بر اینکه سیاسی کاری ها جایی در انتخابات اتاق تعاون ندارد، گفت: خوشبختانه همکاران ما به این بلوغ رسیده اند که لازم است به دور از جهت گیری های سیاسی ، به تعاونگران واقعی رای بدهند و فضا را برای کار جدی تر فراهم کنند .

او گفت: باید همه تلاش ما این باشد که در کنار یکدیگر فضایی ایجاد کنیم که این بخش از اقتصاد به جایگاه قانونی خود دست یابد، طبق قانون اتاق تعاون باید در جایگاهی بالاتر از اتاق بازرگانی بایستد و اگر امروز این موقعیت را ندارد همه ما فعالان این بخش در این قصور سهیم هستیم .

او ادامه داد: امیدوارم هر کسی که رای می آورد فضا را برای فعالیت کمیسیون های تخصصی فراهم کند چرا که این کمیسیون ها بازوان کارشناسی هیات رییسه هستند .

او با تاکید بر اینکه در دوره تازه باید به نظارت ینز بهای بیشتری داد، گفت: نیروی انسانی شاغل در بخش تعاون از بهترین و مخلص ترین و کاربلدترین نیروهاست ، من به واسطه حضور خودم در این بخش این حرف را نمی زنم بلکه با شناختی که از همکارانم دارم، این نکته را بازگو می کنم از این رو ضروری می بینم شرایط برای ارتقای این بخش در سال های پیش رو فراهم شود و اگر این مهم رخ ندهد، بی تردید فرصت بزرگی از کف رفته است .

او گفت: بخش تعاون باید مانند بخش خصوصی ارتباطات داخلی و خارجی خود را سامان دهد، بی اغراق بگویم که دیگر زمان ادامه وضعیت موجود گذشته و با توجه به اولویت های اقتصادی کشور ، بخش تعاون نیز باید پرکارتر و پررنگ تر از قبل ظاهر شود .

او گفت: مطالبه ما از کسانی که رای می آورند فقط و فقط کار است و این نکته نیز اصلا به خط و ربط سیاسی مربوط نیست .

آقا زاده ابراز امیدواری کرد تیمی که رای می آورند تمام اختلافات را کنار گذاشته و قدرت خود را در راستای تقویت بخش تعاون بگذارند.

درج دیدگاه