صفحه اصلی تعاون صانعی کاشانی: پارلمان بخش تعاون باید صدای رسای تعاونگران باشد

صانعی کاشانی: پارلمان بخش تعاون باید صدای رسای تعاونگران باشد

پارلمان بخش تعاون باید جایگاه واقعی خود در اقتصاد ایران را در اختیار بگیرد. سید عنایت الله صانعی کاشانی ، مدیرعامل اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی های اعتبار گروه شغلی با اعلام این مطلب در گفتگو با تعاون آنلاین افزود: هنوز فعالان اقتصادی اتاق تعاون را به عنوان پارلمان این بخش مهم از اقتصاد به […]

پارلمان بخش تعاون باید جایگاه واقعی خود در اقتصاد ایران را در اختیار بگیرد.

سید عنایت الله صانعی کاشانی ، مدیرعامل اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی های اعتبار گروه شغلی با اعلام این مطلب در گفتگو با تعاون آنلاین افزود: هنوز فعالان اقتصادی اتاق تعاون را به عنوان پارلمان این بخش مهم از اقتصاد به رسمیت نمی شناسند و لازم است در دوره جدید فعالیت اتاق تعاون این مهم مد نظر قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه شعف بخش تعاون در شرایط کنونی مشهعود است، گفت: طبق قانون سهم بخش تعاون باید به ۲۵ درصد افزایش یابد و از این رو لازم است اتاق تعاون در دوره پیش رو با قدرت بیشتری وارد عمل شود . او حضور پررنگ تعاونگران در انتخابات اتاق تعاون را ضرورتی انکارناپذیر برای تقویت این حوزه دانست و افزود: وقتی اتاق بازرگانی توانست جایگاه واقعی خود را به دست بیاورد که افراد و ذینفعان با دلسوزی وارد حوزه فعالیت شدند

او رسیدن به جایگاه واقعی بخش تعاون را مستلزم تقویت فعالان بخش تعاون دانست و گفت: در این حوزه باید همه ما به یکدیگر کمک کنیم و به جای سیاسی کاری تعاونگران واقعی را بها بدهیم . تا وقتی خودمان صدای خودمان را نشنویم نمی توانیم توقه داشته باشیم صدایمان به جایی برسد .

او با اشاره به اینکه اتاق تعاون جایگاهی بسیار مهم برای بخش تعاون تلقی می شود ابراز امیدواری کرد در دوران تازه فعالیت اتاق شاهد حضور این اتاق در جلسات و نشست های داخلی و خاغرجی باشیم چرا که برقراری ارتباطات خارجی خود موجب به رسمیت شناختن این بخش در اقتصاد می شود .

درج دیدگاه