صفحه اصلی تعاون ۲۵ درصد اقتصاد کشور در بخش روستایی محقق می شود

۲۵ درصد اقتصاد کشور در بخش روستایی محقق می شود

عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: بررسی ها نشان می دهد ۲۵ درصد اقتصاد کشور در بخش روستایی تحقق پیدا می کند و عملکرد این سازمان هم در عرصه کشاورزی ظهور و بروز دارد .

عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: بررسی ها نشان می دهد ۲۵ درصد اقتصاد کشور در بخش روستایی تحقق پیدا می کند و عملکرد این سازمان هم در عرصه کشاورزی ظهور و بروز دارد .

به گزارش تعاون آنلاین، محمد رضا اورانی روز سه شنبه در همایش تجلیل از صاحبان قلم و اصحاب رسانه که در محل این سازمان برگزارشد، افزود: توسعه پایدار شهرها بدون توسعه روستاها امکان پذیر نیست.

به گفته وی، تعداد اعضای تعاونی های کشور آمار بالایی است و با مشکل اساسی نقدینگی روبرو هستند که بخشی ناشی از کارکردهای غلط اقتصادی است که پیامد رانت شده است.

براساس گزارشی که پژوهشکده‌ی آمار با همکاری مرکز آمار ایران و معاونت توسعه‌ی روستایی مناطق محروم کشور در دو مرحله انجام داده اند این نتایج بدست آمد: سهم اقتصاد روستایی در سال ۱۳۹۲ از کل اقتصاد کشور ۲۷ درصد و سهم اقتصاد شهری از کل اقتصاد کشور ۷۳ درصد است.

سهم اقتصاد روستایی در سال ۱۳۹۳ از کل اقتصاد کشور ۲۶٫۴ درصد و سهم اقتصاد شهری از کل اقتصاد کشور۷۳.۶ درصد است.

وی تصریح کرد: آمارهای نفوس و مسکن از جمعیت شهرنشینی و روستانشینی نشان می دهد که با رشد منفی جمعیت در روستاها حاشیه شهرها روز به روز بزرگ‌تر می شود.

به گفته وی، طبق آمارها ۷۰ درصد درآمد روستاییان مبتنی بر کشاورزی است؛ بنابراین سرمایه گذاری در روستاها امری ضروری به شمار می رود.

وی ضمن انتقاد از بی توجهی مسئولان نسبت به توسعه روستاها و درآمد کشاورزان گفت: برای توسعه پایدار در تهران و سایر کلانشهرهای کشور، باید تعالی و توسعه پایدار در روستاها مورد توجه قرار گیرد، زیرا توسعه پایدار شهرها بدون توسعه پایدار روستاها امکان پذیر نیست و در غیراینصورت باید حاشیه شهرها افزایش پیدا کند.

وی گفت: تخصیص منابع کافی برای توسعه روستاها الزامی است تا امنیت غذایی دستخوش تغییر و تحولاتی قرار نگیرد و روستاییان پشتیبانی شوند .

درج دیدگاه