صفحه اصلی تعاون ۹۰ درصد اشتغال هدف گذاری شده محقق شد

۹۰ درصد اشتغال هدف گذاری شده محقق شد

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: سال گذشته با وجود تحقق نیافتن مطلوب طرح های موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه، ۹۰ درصد اهداف تعیین شده در حوزه اشتغال این استان محقق شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: سال گذشته با وجود تحقق نیافتن مطلوب طرح های موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه، ۹۰ درصد اهداف تعیین شده در حوزه اشتغال این استان محقق شد.

به گزارش تعاون آنلاین، محمدرضا یوسفی  فزود: سال گذشته بیش از ۲۷ هزار فرصت شغلی در بخش های مختلف اقتصادی استان اعم از اشتغال خرد و حمایتی هدفگذاری شده بود.
وی ادامه داد: روند افزایشی تعداد بیمه شدگان اجباری و خویش فرمایی استان گواه بر عملکرد هدفمند برنامه های اشتغالزایی استان در سال ۹۶ است.
یوسفی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش های منتشر شده از سوی اداره کل تامین اجتماعی استان، از ابتدای سال ۹۶ تاکنون بیش از ۱۱ هزار نفر به تعداد بیمه شدگان اجباری در زنجان اضافه شده است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه در زمان حاضر جمعیت بیکاران استان زیر ۳۴ هزار نفر است، گفت: نرخ بیکاری استان در سال گذشته ۹.۶ درصد بود که این رقم نسبت به سال ۹۵، یک دهم درصد کاهش داشت.
به گزارش ایرنا، سال گذشته زنجان جزو پنج استان نخست کشور در میزان جذب سرمایه گذاری خارجی معرفی شد.
همچنین در جذب سرمایه گذاری داخلی رتبه زنجان از ۱۴ به ۱۱ در بین استان های کشور ارتقا پیدا کرد.

درج دیدگاه