صفحه اصلی تعاون ۴۷ شرکت تعاونی در استان مرکزی تشکیل شد

۴۷ شرکت تعاونی در استان مرکزی تشکیل شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: سال گذشته ۴۷ شرکت تعاونی در رشته های مختلف پارسال در این استان تشکیل شد. به گزارش تعاون آنلاین، «محمد تقی آبایی» افزود: این شرکت ها با ۸۷۴ نفر عضو و اشتغالزایی ۷۹۳ نفر با سرمایه ثبتی ۷۱ میلیارد ریال تشکیل شده است. وی بیان کرد: […]

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: سال گذشته ۴۷ شرکت تعاونی در رشته های مختلف پارسال در این استان تشکیل شد.

به گزارش تعاون آنلاین، «محمد تقی آبایی» افزود: این شرکت ها با ۸۷۴ نفر عضو و اشتغالزایی ۷۹۳ نفر با سرمایه ثبتی ۷۱ میلیارد ریال تشکیل شده است.

وی بیان کرد: از مجموع شرکت های تعاونی ثبت شده پارسال در استان مرکزی، پنج شرکت تعاونی با ۳۵ عضو، ۳۵ فرصت شغلی و سرمایه ثبتی ۳۷۴ میلیون ریال مربوط به بانوان بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: تعاون از بخش های مهم و موثر در راستای کاهش بیکاری و افزایش اشتغال است و دولت به این بخش نگاه ویژه ای دارد.

آبایی  تصریح کرد: تجربه نشان داده انجام کارهای گروهی و تیمی نتایج و موفقیت های بیشتری از کارهای انفرادی دارد.

۲ هزار و ۲۲۰ شرکت تعاونی فعال در استان مرکزی وجود دارد که تعداد اعضای آن با احتساب سهام عدالت ۹۹۸ هزار و ۳۳۵ نفر است.

سرمایه ثبتی این شرکت ها یکهزار و ۵۵۹ میلیارد است و با فعالیت آنها زمینه اشتغال ۲۰ هزار و ۷۹۸ نفر در استان مرکزی فراهم شده است.

درج دیدگاه