صفحه اصلی تعاون اخبار بررسی وضعیت تعاونی های برتر جهان

بررسی وضعیت تعاونی های برتر جهان

تعاون آنلاین – امور بین الملل اتاق تعاون ایران در گزارشی وضعیت تعاونی های برتر جهان در سال ۲۰۱۴ را مورد بررسی قرار داد.

بخش صنایع غذایی و کشاورزی، تمامی تعاونی های فعال در امتداد زنجیره ارزش کشاورزی (از زراعت محصولات کشاورزی و پرورش دام تا فرآوری صنعتی محصولات کشاورزی و دام) را در یک گروه قرار می دهد. این بخش، شامل تعاونی های تولید کشاورزی و کنسرسیومی از تعاونی ها ( یا ترکیبات مشابه) می گردد که فرآوری و بازاریابی محصولات کشاورزی را برای اعضای خود بر عهده دارند.

به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون ایران، داده های جمع آوری شده از ۶۱۲ سازمان و ۳۲ کشور نشان می دهد ،۲۰ تعاونی برتر در مجموع ۳۵۶.۱۹ میلیارد دلار گردش مالی سالیانه دارند.

  • ۲۰ تعاونی برتر در بخش کشاورزی و صنایع غذایی با توجه به گردش مالی در سال ۲۰۱۴

بخش عمده فروشی و خرده فروشی:

این بخش، تعاونی هایی را در بر می گیرد که به منظور فروش و تامین کالا و خدمات و در شرایط رقابتی شکل گرفته اند تا پاسخ گوی نیازهای اعضای خود باشند. در این بخش، گونه های متعددی از تعاونی ها وجود دارد که متداول ترین آن، تعاونی های مصرف است.

داده های جمع آوری شده از ۳۲۱ سازمان و ۳۶ کشور نشان می دهد،۲۰ تعاونی برتر در مجموع ۳۸۵.۰۸ میلیارد دلار گردش مالی سالیانه دارند

  1. ۲۰ تعاونی برتر در بخش عمده فروشی و خرده فروشی با توجه به گردش مالی در سال ۲۰۱۴

بخش صنعت:

بخش صنعت، تعاونی هایی را شامل می شود که در بخش های مختلف صنعتی( به جز صنایع غذایی) و خدمات مدیریتی زیرساخت های برق و آب و انرژی و خدمات عمومی فعال هستند.

داده های جمع آوری شده از ۱۴۲ سازمان و ۱۵ کشور نشان می دهد،۲۰ تعاونی برتر در مجموع ۴۲.۱۳ میلیارد دلار گردش مالی سالیانه دارند.

  1. ۲۰ تعاونی برتر در بخش صنعت با توجه به گردش مالی در سال ۲۰۱۴

مراقبت های بهداشتی و اجتماعی:

این بخش شامل شرکت های تعاونی می شود که در زمینه بهداشت و خدمات آموزشی ، اجتماعی فعالیت می کنند. اینها ممکن است شامل مشتری(استفاده کننده)،  تولید کننده(ارائه دهنده) و شرکت های تعاونی بهداشتی و اجتماعی ذینفعی که به دنبال ارائه مراقبت های بهداشتی و خدمات اجتماعی با کیفیت تر، کم هزینه تر می باشند.

داده های جمع آوری شده از ۱۵۸ سازمان و ۱۸ کشور ،نشان می دهد ۱۰ تعاونی برتر در مجموع ۳۶.۹۱ میلیارد دلار گردش مالی سالیانه دارند.

  1. ۱۰ تعاونی برتر در بخش مراقبت های بهداشتی و اجتماعی با توجه به گردش مالی در سال ۲۰۱۴

بخش بانکداری و خدمات مالی:

این بخش شامل بانک های تعاونی و تعاونی هایی می شود که خدمات مالی ارائه می دهند و به صورت دموکراتیک توسط مشتریان عضو خود کنترل می شوند. همچنین این بخش، اتحادیه های اعتبار و بانک هایی را که سرمایه آن ها توسط افراد غیر عضو تامین می شود شامل می شود.

داده های جمع آوری شده از ۳۶۸ سازمان و ۲۵ کشور ،۱۵ تعاونی برتر در مجموع ۲۴۶.۲۳ میلیارد دلار گردش مالی سالیانه دارند.

  1. ۱۵ تعاونی برتر در بخش بانکداری و خدمات مالی با توجه به گردش مالی در سال ۲۰۱۴

بیمه و بیمه های متقابل:

این بخش به سازمان های متقابل و تعاونی هایی که به صورت دموکراتیک توسط بیمه گذاران (مشتریان بیمه) کنترل می شوند. این مجموعه ها امکان بهره گیری آسان از خدمات بیمه ای را برای اعضای خود فراهم می کنند.

داده های جمع آوری شده از ۵۳۳ سازمان و ۴۱ کشور نشان می دهد، ۲۰ تعاونی برتر در مجموع ۵۹۳.۷ میلیارد دلار گردش مالی سالیانه دارند.

  1. ۲۰ تعاونی برتر در بخش بیمه و بیمه های متقابل با توجه به گردش مالی در سال ۲۰۱۴

سایر خدمات:

این بخش شامل شرکت های تعاونی می شود که در زمینه غیر از بهداشت فعالیت می کنند مانند تعاونی های ارائه دهنده خدمات حوزه کسب و کار و تعاونی های حمل و نقل.

داده های جمع آوری شده از ۲۱۶ سازمان و ۲۶ کشور نشان می دهد،۱۰ تعاونی برتر در مجموع ۱۱.۹۹ میلیارد دلار گردش مالی سالیانه دارند.

  1. ۱۰ تعاونی برتر در بخش سایر خدمات با توجه به گردش مالی در سال ۲۰۱۴

  1. در مجموع ۱۰ تعاونی برتر سال۲۰۱۴:

درج دیدگاه