صفحه اصلی تعاون اخبار برگزاری تور دو روزه برای تعاون‌گران

به گزارش روابط‌عمومی استان خراسان شمالی:

برگزاری تور دو روزه برای تعاون‌گران

تور ترویجی دو روزه بازدید تعاونگران خراسان شمالی از تعاونی‌های موفق و الگو خراسان رضوی برگزار شد.

تور ترویجی دو روزه بازدید تعاونگران خراسان شمالی از تعاونی‌های موفق و الگو خراسان رضوی برگزار شد.

درج دیدگاه