صفحه اصلی تعاون اخبار جشنواره تعاونی‌های برتر برگزار شد

به گزارش روابط‌عمومی اداره تعاون استان آذربایجان غربی:

جشنواره تعاونی‌های برتر برگزار شد

دوازدهمین جشنواره انتخاب تعاونی‌های برتر استان آذربایجان غربی به پایان رسید.

دوازدهمین جشنواره انتخاب تعاونی‌های برتر استان آذربایجان غربی با حضور آقایان، مهندس نقی‌زاده، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی، مهندس دهقانی، قائم‌مقام مدیرکل، معاون امور تعاون و اتاق تعاون، اتحادیه‌ها، بانک توسعه‌تعاون و رؤسا و کارشناسان امور تعاون تشکیل شد که در نهایت تعداد ۱۸ تعاونی در کلیه گرایش‌ها به عنوان تعاونی‌های برتر در سطح استان انتخاب گردیدند.

درج دیدگاه