صفحه اصلی منهای تعاون خبر روز شاخص قیمت مواد غذایی فائو در سال ۲۰۱۶ برای پنجمین سال متوالی...

شاخص قیمت مواد غذایی فائو در سال ۲۰۱۶ برای پنجمین سال متوالی کاهش یافت

تعاون آنلاین – سازمان کشاورزی و خواربار سازمان ملل متحد (فائو) اعلام کرد، شاخص قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۱۶ برای پنجمین سال متوالی کاهش یافت.

بنا به اعلام فائو، میانگین شاخص قیمت محصولات غذایی اصلی در سال ۲۰۱۶ با ۱.۵ درصد کاهش نسبت به سال پیش از آن به ۱۶۱.۵رسید.
برداشت خوب و چشم انداز روشن اقلام اصلی غلات موجب کاهش تاثیر عواملی شد که شاخص قیمت فائو را به طرف بالا سوق می دادند که از جمله آن می توان به کاهش تولید شکر و روغن پالم در مناطق استوایی که به اثرات سوء پدیده ال نینو برمی گردد، اشاره کرد.
میانگین شاخص یاد شده در دسامبر ۲۰۱۶(آذر-دی) گذشته تقریبا در سطح ۱۷۲ ایستاد که در مقایسه با ماه نوامبر (آبان-آذر) تغییر چندانی نداشت.
قیمت غلات در سال ۲۰۱۶ با روند یکنواختی کاهش یافت و نسبت به سال ۲۰۱۵ و نیز اوج قیمت در سال ۲۰۱۱ به ترتیب ۹.۶ و ۳۹ درصد پایین آمد.
همزمان، قیمت شکر و روغن های گیاهی در سال ۲۰۱۶ در مقایسه با سال پیش از آن به ترتیب ۳۴.۲ و ۱۱.۴ درصد افزایش یافت.
به گزارش ایرنا، شاخص مواد غذایی فائو یک شاخص تجاری وزنی است که قیمت پنج گروه محصولات غذایی شامل غلات، روغن های گیاهی، لبنیات، گوشت و شکر را در طول زمان ثبت می کند.

درج دیدگاه