صفحه اصلی تعاون کسب مقام اول اداره آموزش تعاون استان اصفهان در برگزاری دوره های...

کسب مقام اول اداره آموزش تعاون استان اصفهان در برگزاری دوره های آموزشی الکترونیک

کسب مقام اول اداره آموزش تعاون استان اصفهان در برگزاری دوره های آموزشی الکترونیک

مدیر تعاون، اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان اصفهان عنوان کرد : اداره آموزش تعاون استان اصفهان موفق به کسب مقام نخست کشوری در برگزاری دوره های آموزشی از راه دور شد .

مدیر تعاون، اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان اصفهان عنوان کرد : اداره آموزش تعاون استان اصفهان موفق به کسب مقام نخست کشوری در برگزاری دوره های آموزشی از راه دور شد.

به گزارش تعاون آنلاین، علیرضا تیغ ساز ضمن قدر دانی از تلاش و زحمات اداره ترویج،آموزش و تحقیات گفت: این اداره با توجه به ترویج فرهنگ نعاون و تحقق راهبرد های بخش تعاون با برگزاری دوره های آموزشی از راه دور به میزان ۲۳۸۲۰ نفر ساعت موفق به کسب مقام نخست کشوری گردید .

وی افزود: در همین راستا معاون وزیر درامور تعاون ونیز مدیر کل دفتر ترویج،آموزش و تحقیقات تعاونیها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این اداره و کارشناس مربوط به برگزاری دوره های آموزشی از راه دور، با اهدای لوح تقدیر تشکر کردند .

درج دیدگاه