دوشنبه, شهریور ۲۵, ۱۳۹۸

اسامی تعاونی های برتر ملی اعلام شد

جشنواره تعاونی های برتر
جشنواره تعاونی های برتر

به گزارش تعاون آنلاین، اسامی تعاونی‌های برتر ملی سال ۹۶ به شرح زیر اعلام شده است.

 

نام تعاونیگرایشاستان
تعاونی مرغداری ۲۵۶ اردبیلکشاورزیاردبیل
کشتارگاه صنعتی طیور خوش پختصنعتیآذربایجان غربی
شرکت تعاونی صالح گچمعدنیسمنان
شرکت تعاونی صنایع پلاستیک قمتامین نیاز تولیدکنندگانقم
شکارگاه زاگرس گلستانفرش دستبافلرستان
آموزشی راه رشدخدماتیتهران
داروسازی زنجانتامین نیاز صنوف خدماتیزنجان
لنجداران وحیدحمل و نقلخوزستان
مصرف کارکنان فولاد مبارکه اصفهانتامین نیاز مصرف کنندگاناصفهان
مرزنشینان بندر امام خمینیمرزنشینانخوزستان
مس سرچشمهاعتبارکرمان
مسکن مهر نوژهمسکنهمدان
تعاونی خدماتی زیربنای رفسنجانعمرانکرمان
اتحادیه تعاونی های حمل و نقل خراسان رضویاتحادیه خدماتیخراسان رضوی
تعاونی های مسکن مهر بندرانزلیاتحادیه توزیعیگیلان
اتحادیه شرکت های تعاونی مرتع داریاتحادیه تولیدیگلستان
تعاونی یلدا رحمتزنانخوزستان
مجتمع کشت و صنعت خرماندانش بنیانلرستان
اتاق تعاون آذربایجان غربیاتاق تعاونآذربایجان غربی
بنیاد تعاون و کارآفرینی استان گلستانبنیاد تعاون و کارآفرینیگلستان
تعاونی حفاری اسپادکنگانسهامی عامخوزستان
تعاونی همیاری روستایی اردکاندهیارییزد
تعاونی فراگیر دهستانی خوراوندفراگیر ملیمرکزی
تعاونی هنرمندان کارآفرینان گلبهارصنایع دستیخراسان رضوی
تعاونی روستایی صالحات انجمن اسلامیتوسعه روستاییاصفهان
تعاونی مولی الوحدینخدماتیفرا استانی
تعاونی دندانپزشکان ایرانتوزیعیفرا استانی
اتحادیه تعاونی های سواری کرایه بین شهریخدماتیفرا استانی
اتحادیه سراسری تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمیتوزیعیفرا استانی
شرکت تعاون تکتام نوینتولیدیفرا استانی
اتحادیه تعاونی های درودگران و مبل سازان کشورتولیدیفرا استانی
تعاونی مصرف فرهنگیان درودتامین نیاز مصرف کنندگاناستان لرستان
شرکت تعاونی پوشاک مهرجامگان قربهتامین نیاز مصرف کنندگانکردستان
شرکت تعاونی تلاشگران صنعت کفش هیدجصنعتیاستان زنجان

درج دیدگاه