صفحه اصلی تعاون تشریح برنامه اداره کل توسعه تعاون در ۴ بخش/ سامانه مشوق ها...

تشریح برنامه اداره کل توسعه تعاون در ۴ بخش/ سامانه مشوق ها هوشمند سازی شود

معین هاشمی مدیر کل توسعه تعاون وزارت کار در نشست هم اندیشی با مدیران ستادی استان ها گفت: برنامه اداره کل توسعه تعاون در ۴ بخش: سامانه نظام جامع بخش تعاون، پیگیری لایحه بودجه سال ۹۸، پیگیری افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد و طرح تعاون، فقرزدایی، توسعه روستایی پیگیری خواهد شد.

مدیر کل توسعه تعاون وزارت کار برنامه اداره کل توسعه تعاون را تشریح کرد.

به گزارش تعاون آنلاین، معین هاشمی مدیر کل توسعه تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در نشست هم اندیشی با مدیران ستادی استان ها گفت: برنامه اداره کل توسعه تعاون در ۴ بخش: سامانه نظام جامع بخش تعاون، پیگیری لایحه بودجه سال ۹۸، پیگیری افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد و طرح تعاون، فقرزدایی، توسعه روستایی پیگیری خواهد شد.

وی تصریح کرد: تعیین راهکارهای توسعه بخش تعاون موضوع ماده ۲۴ قانون برنامه ششم توسعه، پیاده سازی استراتوژی جدید نمایشگاهی بخش تعاون، اجرای طرح تولید محصولات سالم در تعاونی های کشاورزی و صنایع غذایی، پیگیری بهبود ساختار سازمان معاونت تعاون و تهیه ند توسعه صادرات بخش تعاون با همکاری اتاق تعاون نیز ار دیگر برنامه های اداره کل توسعه تعاون هستند.

مدیر کل توسعه تعاون بیان کرد: ما ۴ بحث اصلی را برای سال آینده پیگیری خواهیم کرد که یکی از آنها سامانه نظام جامع بخش تعاون است تا بتوانیم مشکلات موجود در این سامانه را با استفاده از دیدگاه نوین مرتفع کنیم.

هاشمی ادامه داد: همچنین در بحث مشوق و حمایت ها سامانه مشوق ها را راه اندازی کرده ایم تا دستگاه ها موظف شوند برای گزارش سند تعاون موضوعات را از طریق این سامانه پیگیری کنند.

مدیر کل توسعه تعاون ادامه داد: این سامانه در حال حاضر خوداظهای و غیر هوشمند است که به دنبال هوشمند سازی آن با ارائه راهکارهای پیشنهاد مدیران استان ها هستیم.

درج دیدگاه