صفحه اصلی تیتر یک تعاون رشد ۲ درصدی ارزش بازار بورس در آبان ماه

رشد ۲ درصدی ارزش بازار بورس در آبان ماه

تعاون آنلاین – ارزش معاملات بورس در ۲۱ روز کاری آبان امسال در مقایسه با مهرماه ۳۰ درصد افزایش یافت و از ۴۷۴۵۳ میلیارد ریال به ۶۱۵۲۰ میلیارد ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله شده از ۱۸۶۲۱ میلیون سهم در مهرماه به ۲۱۸۹۲ میلیون سهم در آبان ماه رسید و معادل ۱۸ درصد افزایش یافت. […]

تعاون آنلاین – ارزش معاملات بورس در ۲۱ روز کاری آبان امسال در مقایسه با مهرماه ۳۰ درصد افزایش یافت و از ۴۷۴۵۳ میلیارد ریال به ۶۱۵۲۰ میلیارد ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله شده از ۱۸۶۲۱ میلیون سهم در مهرماه به ۲۱۸۹۲ میلیون سهم در آبان ماه رسید و معادل ۱۸ درصد افزایش یافت.
همچنین در ماهی که گذشت دفعات معاملات برابر با ۸ درصد در مقایسه با مهرماه ۹۵ افزایش یافت و از ۱۴۲۳۵۸۷ دفعه به ۱۵۳۸۷۷۶ دفعه بالغ گردید.
شاخص بورس نیز در پایان آبان نسبت به مهرماه، به میزان ۱۱۸۷ واحد برابر با ۲ درصد افزایش یافت و از ۷۸۰۹۲ واحد به ۷۹۲۷۹ واحد رسید.
ارزش بازار نیز در پایان آبان در مقایسه با مهرماه به میزان ۷۲۶۴۷۱ میلیارد ریال برابر با ۲ درصد افزایش یافت و از ۳۲۴۴۶۶۲ میلیارد ریال به ۳۳۱۷۳۰۹ میلیارد ریال رسید.
همچنین بررسی صنایع از نظر ارزش بازار نشان می دهد که گروه محصولات شیمیایی با در اختیار داشتن ۲۹ شرکت و ارزش بازار ۶۷۰ هزار میلیارد ریالی در رتبه اول قرار دارد، گروه بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با ۳۸۱ هزار میلیارد ریال و فلزات اساسی با ۳۱۴ هزار میلیارد ریال رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.
ارزش سهام خریداری شده توسط اشخاص حقوقی در ماه گذشته در حدود ۱۸۳۹۳ میلیارد ریال و معادل ۳۹۵ درصد از کل خرید ها بود، در حالی که ارزش سهام فروخته شده آنها ۱۹۶۲۱ میلیارد ریال و در حدود ۴۲ درصد از کل فروش ها بود. بر این اساس در این ماه سرمایه گذاری خالص اشخاص حقوقی به میزان ۱۲۲۷ میلیارد ریال شد و میزان خرید و فروش سهام اشخاص حقیقی به ترتیب ۶۰ و ۵۷ درصد از ارزش خرید و فروش بود.
همچنین بررسی تطبیق سود(زیان) پیش بینی شده شرکت ها در آبان ماه نشان می دهد که تعداد ۳۷ شرکت با افزایش، تعداد ۵۷ شرکت با کاهش و بقیه شرکت ها برابر با ۲۱۳ شرکت، تغییری در سود (زیان) پیش بینی شده نداشته اند. بعلاوه این که سود و زیان پیش بینی شده شرکتها در پایان آبان ماه برابر با ۴۲۱ هزار میلیارد ریال می باشد که نسبت به مهر ماه امسال معادل ۱۹۱ میلیارد ریال کاهش نشان می دهد.
گفتنی است؛ در پایان آبان امسال متوسط سود(زیان) خالص شرکت های بورسی به ازای هر سهم برابر با ۳۴۰ ریال به ثبت رسیده است.
به گزارش تسنیم، این گزارش می افزاید: میزان سود تقسیم شده شرکت ها به تفکیک صنعت از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه برابر با ۲۰۴ هزار میلیارد ریال بوده که ۷۹ درصد درآمد (زیان) واقعی شرکت هاست. همچنین متوسط سود نقدی برای هر سهم معادل ۲۷۱ ریال را نشان می دهد.
در بازار اوراق بدهی نیز از ابتدای سال جاری تا آبان تعداد ۶۵ میلیون برگه به ارزش ۶۵۷۸۲ میلیارد ریال مورد مبادله قرار گرفته است. بعلاوه این که از ابتدای سال تاکنون متوسط روزانه حجم و ارزش معاملات به ترتیب برابر با ۱۰۱۵ میلیون سهم و ۲۲۳۵ میلیارد ریال بوده است.
همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان آبان تعداد ۱۰۷۵۸۰میلیون سهم به ارزش ۲۱۹۲۹۷ میلیارد ریال از طریق معاملات الکترونیکی مبادله شده است که به ترتیب حدود ۳۲.۶۳ و ۲۵.۴۳ درصد از کل معاملات را شامل می شود.
افزون بر این؛ در ۸ ماه گذشته بیشترین ارزش معاملات را بین تالار های منطقه ای به ترتیب تالار منطقه ای کیش با مبادله ۱۹۹۲۲ میلیارد ریال ، تالار منطقه ای اصفهان با مبادله ۱۴۴۰۵ میلیارد ریال، تالار منطقه ای مشهد با مبادله ۱۰۲۰۴ میلیارد ریال و تالار منطقه ای رشت با مبادله ۸۶۴۰ میلیارد ریال به نام خود ثبت کردند.

درج دیدگاه