صفحه اصلی منهای تعاون سه دستور کار برای حمایت از کسب و کارهای نوپا

سه دستور کار برای حمایت از کسب و کارهای نوپا

نخستین نشست از سلسله نشست های دورهمی کارآفرینی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع کارآفرینی در حوزه فرهنگ و هنر برگزار شد و قرار است در آینده در نشست های جداگانه ای، دورهمی کارآفرینی در حوزه های کسب و کارهای نوپا در مشاغل مختلف نیز برگزار شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی از سه اقدام برای حمایت از کسب و کارهای نوپا خبر داد.

به گزارش تعاون آنلاین، عیسی منصوری در نشست هم اندیشی کارآفرینان با عنوان «دورهمی کارآفرینی» در حوزه فرهنگ و هنر افزود : در گام نخست، بهبود فضای کسب و کار در این نوع مشاغل در دستور کار قرار دارد؛ همچنین اتصال کسب و کارهای شکل گرفته به بازار جهانی از دیگر برنامه های حمایتی وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی از این نوع مشاغل است؛ علاوه بر این اتصال و ارتباط شرکت ها و استارتاپ های داخلی با استارتاپ های موفق بین‌المللی از دیگر اقدامات این وزارتخانه برای حمایت از کسب و کارهای نوپا خواهد بود.

وی افزود: برای توسعه کارآفرینی علاوه بر نشست های عمومی برای ارتباط کارآفرینان به دنبال برگزاری رویدادهای تخصصی و منطقه ای برای گفتمان کارآفرینانه در حوزه های تخصصی خواهیم بود.

منصوری تأکید کرد: نشست های کارآفرینانه باید دارای نظام یکپارچه باشند؛ ضمن اینکه دولت باید به عنوان تسهیلگر در این عرصه وارد شود.

منصوری گفت : نقش وزارت ، برگزاری کافه کارآفرینی نیست بلکه باید دنبال الگوسازی در حوزه کارآفرینی باشیم و این الگو را به استان ها و رشته فعالیت های مختلف ارائه دهیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر تسهیل‌ گری از زمان شکل گیری استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپا گفت : البته نقش تسهیل گری برای توسعه کارآفرینی باید بین بخش خصوصی و دولت اتفاق بیفتد.

وی تصریح کرد: نظام اجرایی و قانونی کشور، هنوز تفکیکی بین کسب و کارهای فیزیکی و مجازی قائل نشده است و در این عرصه باید همزمان با رشد و توسعه کسب و کارهای نوپا، قوانین و مقررات حاکم بر فضای کسب و کار کشور متناسب با مشاغل نوپا متحول شود و در این عرصه قوانین باید متناسب با کسب و کارهای نوپا اصلاح شود؛ در گام نخست بدانیم برای حمایت از کسب و کارهای نوپا در کجا قرار داریم و خلاء های موجود را شناسایی کنیم.

منصوری افزود : با هماهنگی و نقش آفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تفاهم نامه تأمین مالی کسب و کارهای نوپا از محل بازار سرمایه با وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات (ICT) امضاء شد و هماهنگی بین دستگاهی خوبی در حوزه توسعه کسب و کارهای حوزه تجارت الکترونیک و مشاغل نوپا وجود دارد.

نخستین نشست از سلسله نشست های دورهمی کارآفرینی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع کارآفرینی در حوزه فرهنگ و هنر برگزار شد و قرار است در آینده در نشست های جداگانه ای، دورهمی کارآفرینی در حوزه های کسب و کارهای نوپا در مشاغل مختلف نیز برگزار شود.

درج دیدگاه