صفحه اصلی تعاون خانواده بزرگ تعاون بخوانند

خانواده بزرگ تعاون بخوانند

خانواده بزرگ تعاون بخوانند

به مناسبت گرامیداشت یوم الله بیست و دوم بهمن؛در راستای ترویج و توسعه فرهنگ تعاون و نکوداشت چهل ساله شدن شجره طیبه انفلاب اسلامی ایران؛انتشار کتاب”مقدمه نظریه تعاون در نظام جمهوری اسلامی ایران”، که متشکل از ۴۰ مقاله علمی و پژوهشی خواهدبود، منتشر می شود.

کتاب مقدمه نظریه تعاون در نظام جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران منتشر خواهد شد.

به گزارش تعاون آنلاین، به مناسبت گرامیداشت یوم الله بیست و دوم بهمن؛در راستای ترویج و توسعه فرهنگ تعاون و نکوداشت چهل ساله شدن شجره طیبه انفلاب اسلامی ایران؛انتشار کتاب”مقدمه نظریه تعاون در نظام جمهوری اسلامی ایران”، که متشکل از ۴۰ مقاله علمی و پژوهشی خواهدبود، منتشر می شود.

برخی از از مهمترین محورها و موضوعات مقالات علمی و پژوهشی  مورد انتظار دراین کتاب عبارتنداز:

– مطالعات تطبیقی پیرامون نقش و جایگاه الگوی بین المللی تعاون در ایران و جهان

– سیرتطورسیاستها،قوانین و مقررات حوزه تعاون در ایران و جهان

– چالش ها و راهکارهای توسعه نظام تعاون در الگوی اقتصادی و اجتماعی ایران

– آسیب شناسی قانون توسعه بخش تعاون و تبیین نقش و ماهیت این قانون در ایجادوگستر شرکت های تعاونی

– تحلیل و تبیین ساختارهای قدرت در نظام تعاون کشور و آسیب شناسی رابطه نهادی کنونی دولت و شرکت های تعاونی

-تحلیل گفتمان توسعه در برنامه¬های پنجساله توسعه کشور و جایگاه تعاونی¬ها درقوانین برنامه های توسعه

– تحلیل و تبیین چالش ها و مزیت های  نظام دموکراسی در شرکت های تعاونی

– تحلیل و تبیین نقش شرکت های تعاونی در توسعه پایدارومتوازن

– تحلیلی و تبیین نقش و جایگاه الگوی تعاون در صیانت از محیط زیست و توسعه اقتصادسبز

-نقش نیاز مشترک در تشکیل و توسعه تعاونی‌ها

-تحلیل و تبیین نقش و جایگاه مدیران حرفه ای در ایجادوتوسعه کسب وکارهای تعاونی

– چالش ها و راهکارهای فراروی خلاقیت و نوآوری در مدیریت کسب وکارهای تعاونی

– نقش وجایگاه خوشه سازی و شبکه سازی در کسب وکارهای تعاونی

– راهکارهای ایجادوتوسعه شرکت های تعاونی پرعضو و کارآمد

– نقش وجایگاه فناوری های نوین در ایجادوتوسعه کسب وکارهای تعاونی

– رویکردهاوراهکارهای فراروی هدایت کسب وکارهای استارت آپی و نوظهور به سمت شرکت های تعاونی

– راهکارهای توانمندسازی اعضاء و مدیران شرکت های تعاونی

– الگوهای نوین آموزش در کسب و کارهای تعاونی

–  راهکارهای فراروی برندسازی در کسب وکارهای تعاونی

– چگونگی اتصال کسب وکارهای تعاونی ایرانی به شبکه های جهانی کسب وکار با تاکیدبر ایجادوتوسعه برندهای بین المللی تعاونی

– تحلیلی و تببین علل و عوامل موفقیت کسب و کارهای تعاونی برتر و چگونگی تعمیم و توسعه الگوی موفقیت

به سایر شرکت های تعاونی

– تحلیل و تبیین چالش ها و راهکارهای  فراروی توسعه تعاملات بخش تعاون ایران  و اتحادیه بین المللی تعاون

– الگوهای ترویج و توسعه فرهنگ  تعاون در نظام آموزش های رسمی و غیررسمی

– تحلیل و تبیین الگوهای توسعه و گسترش شرکت های تعاونی دانش بنیان

– راهکارهای فراوری ایجادوتوسعه شرکت های تعاونی دانشجویی و دانش آموزی

-تحلیل و تبیین نقش و جایگاه الگوی بین المللی تعاون در تحقق سیاست های اقتصادمقاومتی

– نقش و جایگاه شرکت های تعاونی در تامین مالی جمعی و تجمیع سرمایه های خرد

– نقش وجایگاه تعاونی های زنان در ایجادوتوسعه سرمایه اجتماعی و ارتقاء نقش آفرینی بانوان درجامعه

– سایرموضوعات علمی و کاربردی در حوزه نظام تعاون در ایران و جهان

بر این اساس خانواده بزرگ تعاون می توانند تا تاریخ ۲۶ اسفند ماه سالجاری نسبت به ارائه مقاله اقدام نمایند. نکته قابل توجه آن است که به نویسندگان مقالات برتر جوایز نفیسی تقدیم خواهدشد.

درج دیدگاه