صفحه اصلی تعاون اخبار اعضای هیئت رئیسه شورای توسعه و تعاون بانوان کارآفرین انتخاب شدند

اعضای هیئت رئیسه شورای توسعه و تعاون بانوان کارآفرین انتخاب شدند

اولین جلسه شورای توسعه و تعاون بانوان کار آفرین استان قزوین در سال جاری روز چهارشنبه با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، مشاورین امور بانوان دستگاههای مرتبط و جمعی از بانوان کارآفرین مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان با انتخاب اعضای هیئت رئیسه تشکیل شد.

اعضای هیئت رئیسه شورای توسعه و تعاون بانوان کارآفرین استان قزوین انتخاب شدند.

به گزارش تعاون آنلاین، اولین جلسه شورای توسعه و تعاون بانوان کار آفرین استان قزوین در سال جاری روز چهارشنبه با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، مشاورین امور بانوان دستگاههای مرتبط و جمعی از بانوان کارآفرین مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان با انتخاب اعضای هیئت رئیسه تشکیل شد.

در این جلسه معصومه مرایدان مشاور استاندار و مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین اظهار داشت: در راستای حمات از تولیدات داخلی و با شناسایی بانوان موفق کارآفرین، مشوقهای مناسب ارائه و بسترسازی برای جذب زنان نخبه صنعتی و صاحب اندیشه کارآفرینی باید صورت پذیرد.

وی حل مشکلات زنان کارآفرین و کمک به رشد و رونق تولیدات آنها، انعکاس مشکلات آنان به مسئولین استان، برگزاری نمایشگاه استانی برای محصولات تولیدی را از مهمترین وظایف حمایتی این شورا عنوان کرد.

در پایان این نشست پس از برگزاری انتخابات،   فاطمه غفوری رئیس هیئت مدیره کانوان زنان بازرگان استان به عنوان رئیس، محبوبه منفرد مدیر عامل یکی از شرکت های تولیدی به عنوان نایب رئیس و فاطمه حسن نایبی مشاور امور بانوان شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین به عنوان دبیر شورای توسعه و تعاون بانوان کارآفرین استان انتخاب شدند.

در حال حاضر ۱۲ واحد تولیدی وصنعتی در شهرکها و نواحی صنعتای استان توسط بانوان کارآفرین اداره می شود که زمینه اشتغال ۲۵۰ نفر را فراهم کرده اند.

این واحدها در زمینه تولیدی محصولات ظروف کریستال، مقواو جهبه بهداشتی، دستمال کاغذی، داروهای گیاهی ارگانیک، لامپ کم مصرف، پرمیکس برای غنی سازی آرد، لیبل های کاغذی، بالاست، سدیم مولیبدات و لوله های پلی اتیلن دوجداره فعایت می کنند.

درج دیدگاه