صفحه اصلی تعاون ایرانی ها در چه سنی بازنشسته می شوند؟

ایرانی ها در چه سنی بازنشسته می شوند؟

در حالی که اقتصاد ایران سال هاست با بحران بیکاری روبروست، بررسی ها نشان می دهد یک سوم از بازنشستگان ایرانی سنی کمتر از ۶۰ سال را دارا هستند. به گزارش تعاون آنلاین،آخرین بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که در حال حاضر ۳۰ درصد از بازنشستکان تامینت اجتکماعی کمتر از ۶۰ سال سن […]

در حالی که اقتصاد ایران سال هاست با بحران بیکاری روبروست، بررسی ها نشان می دهد یک سوم از بازنشستگان ایرانی سنی کمتر از ۶۰ سال را دارا هستند.

به گزارش تعاون آنلاین،آخرین بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که در حال حاضر ۳۰ درصد از بازنشستکان تامینت اجتکماعی کمتر از ۶۰ سال سن دارند و این به معنای جوانی کسانی است که بازنشسته شده اند .

این وضعیت خود فشاری مضاعف را به بازار کار ایران وارد می نماید به طوری که این افراد غالبا نسبت به خروج از بازار کار اقدام نمی کنند بلکه با در دست گرفتن شغل دوم، دوباره به نوعی برای تامین هزینه های خود به بازار کار باز می گردند و امکان اشتغال نیروی تازه وارد را نیز با علامت سئوال بزرگی مواجه می کنند .از سوی دیگر با توجه به عدم نیاز به پرداخت حق بیمه، این افراد می توانند فرصت های شغلی  زیادی را به خود اختصاص دهند.

گزارش ارائه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی بر این نمکته دلالت دارد که بازنشستگی پیش از موعد باعث کاهش میانگین سن بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی شده است .

در حالی بخش مهمی از ایرانی ها در سنین جوانی بازنشسته می شوند که بررسی ها نشان می دهد در اغلب جوامع از جمله کشور ایران مرز قراردادی ۶٠ سال سن، یعنی زمانی که فرد از خدمت بازنشسته می شود، آغاز سالمندی را نشان می دهد و به همین دلیل افراد ۶٠ ساله و بالاتر به عنوان سالمندان یک کشور شناخته می شوند. اگر چه در برخی منابع ، ۶۵ سالگی به عنوان مرز مشخص کننده سالمندی در نظر گرفته شده است.

آمارهای احصا شده در سازمان تأمین اجتماعی نشان می دهد در صورتی که مرز سالمندی را ۶٠ سال در نظر بگیریم، ٣٠ درصد از کل بازنشستگان (٢٨ درصد از بازنشستگان عادی و ٣٨ درصد از بازنشستگان پیش از موعد) در سنین سالمندی قرار ندارند.

براساس این گزارش در صورتی که مرز سالمندی را ۶۵ سال در نظر بگیریم ۵٠ درصد از بازنشستگان عادی و ۶٢ درصد از بازنشستگان پیش از موعد در سنین سالمندی قرار ندارند.

آمارهای تفکیکی مربوط به استان های مختلف نیز نشان می دهد که در استانهای تهران و اصفهان فاصله بین بازنشستگی تا سالمندی بیشتر است.

قوانین مختلف مربوط به بازنشستگی پیش از موعد و بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور باعث شده است که تعداد زیادی از بازنشستگان تأمین اجتماعی قبل از رسیدن به سالمندی بازنشسته شوند.

درج دیدگاه