صفحه اصلی تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد: افزایش سرمایه بانک...

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد: افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون مسیر تعاون را برای رشد هموار می کند

ربیعی

سهم اندک تعاونی ها در اقتصاد این روزها به دغدغه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شده و از این روست که برنامه ریزی‌ برای برون ر فت از وضعیت کنونی را در دستور کار مدیران وزارتخانه تحت تصدی اش قرار داده است . از این رو وی به دنبال افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون که به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت دارد است.

 

سهم اندک تعاونی ها در اقتصاد این روزها به دغدغه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شده و از این روست که برنامه ریزی‌ برای برون ر فت از وضعیت کنونی را در دستور کار مدیران وزارتخانه تحت تصدی اش قرار داده است.

به گزارش تعاون آنلاین، در این راستا افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محورهای مورد پیگیری است به طوری که دکتر علی ربیعی در جلسه ای با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به کم بودن سرمایه بانک توسعه تعاون اشاره کرد و گفت: این بانک با هدف توسعه بخش تعاون تشکیل شده اما هنوز قدرت کافی را در این زمینه ندارد.

در این نشست که به میزبانی بانک توسعه تعاون برگزار شد، وزیر تعاون بابیان این مطلب که ازجمله مشکلات و معضلات بانک توسعه تعاون کمبود سرمایه به شمارمی آید خاطرنشان کرد: فلسفه وجودی ایجاد بانک‌های توسعه‌ای، توسعه آن بخش با حمایت از دولت و تزریق پول کافی جهت ارتقاء بخش می‌باشد و با توجه به اینکه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی باید به ۲۵ درصد از اقتصاد برسد حمایت از بانک تخصصی بخش تعاون سبب ارتقاء سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی خواهد شد.

ربیعی با اشاره به اینکه در حال حاضر حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط ازجمله سیاست‌های بانک توسعه تعاون در کمک به اشتغال به شمار می‌آید افزود: بانک توسعه تعاون درراستای حمایت از طرح‌های دولت به‌عنوان بانک عامل در طرح اشتغال فراگیر و اشتغال پایدار روستایی درنظرگرفته‌شده است.

اکنون سهم تعاون از اقتصاد به زیر ۶ درصد می رسد در حالی که قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم تعاون در اقتصاد به ۲۰ درصد ارتقاء یابد که این امر محقق نشد. در طول سالهای گذشته شاهد اقداماتی از سوی دولت یازدهم بودیم و اکنون در دولت دوازدهم زیرساخت هایی برای این بخش از جمله رشد سرمایه بانک تخصصی این بخش انجام می شود که می تواند نوید بخش شرایط خوب اقتصادی در آینده ای نزدیک باشد.

درج دیدگاه