صفحه اصلی تعاون حداقل و حداکثر عیدی کارگران چقدر است؟

حداقل و حداکثر عیدی کارگران چقدر است؟

عیدی کارگران بر اساس قانون مشمول مالیات بر درآمد کارگران خواهد بود به طوری که با احتساب معافیت مالیاتی تا ۲ میلیون تومان مابقی تا ۱۰ درصد مشمول کسر مالیات می‌شود.

عیدی کارگران در سال جاری یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان خواهد بود .

به گزارش تعاون آنلاین، بر اساس پیش بینی ها صورت گرفته میزان عیدی کارگران در سال جاری به حدود یک یملیون و ۸۶۰ هزار تومان می رسد که بر این اساس می توان میزان رشد عیدی در چهار سال گذشته را سالانه بیست درصد محاسبه کرد .

با تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران در پایان هر سال توسط شورای عالی کار، مبلغ عیدی به عنوان پاداش پایان سال کارگران نیز مشخص می‌شود.

به طوری که طبق قانون حداقل عیدی کارگران باید به میزان دو برابر حداقل دستمزد در آن سال بوده و حداکثر از ۳ برابر آن تجاوز نکند.

ذکر این نکته ضروری است که عیدی کارگران بر اساس قانون مشمول مالیات بر درآمد کارگران خواهد بود به طوری که با احتساب معافیت مالیاتی تا ۲ میلیون تومان مابقی تا ۱۰ درصد مشمول کسر مالیات می‌شود.

حداقل عیدی کارگران در سال ۹۲ با تعیین حداقل حقوق ۴۸۷ هزار تومانی، ۹۷۴ هزار تومان پرداخت شد .

در حال حاضر مقدمات بررسی حداقل دستمزد در سال اینده فراهم شده است و به این ترتریب به زودی نشست های رسمی برای تعیین حداقل دستمزد آغاز خواهد شد. جدول و نمودار زیر نشان‌دهنده روند میزان عیدی کارگران از سال ۹۲ تا سال ۹۶ است. معمولاً کارفرمایان عیدی کارگران را به صورت ماهانه، ۶ ماهه و سالانه محاسبه و واریز می‌کنند.

eidi--

درج دیدگاه