دوشنبه, شهریور ۲۵, ۱۳۹۸

کاهش ۱۲ درصدی تعداد تعاونی های ثبت شده در مرداد امسال

تعداد تعاونی های ثبت شده در مرداد ماه سال جاری ۲۰۱ واحد بوده که در مقایسه با ماه گذشته کاهشی معادل ۱۲ درصد داشته است.

تعداد تعاونی های ثبت شده در مرداد ماه سال جاری ۲۰۱ واحد بوده که در مقایسه با ماه گذشته کاهشی معادل ۱۲ درصد داشته است.

امسال چه تعداد تعاونی ثبت شد؟

به گزارش تعاون آنلاین، بر اساس گزارش‌های اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در مرداد ماه ۹۸ تعداد ۲۰۱ شرکت تعاونی در این ماه تشکیل و ثبت شده‌اند که وضعیت فعالیت آنان در حال بهره برداری و یا در دست اجراست. تعداد کل اعضا تعاونی‌های مذکر ۳۷۶۱ نفر و تعداد شاغل ۳۰۰۸ نفر و سرمایه اولیه حدود ۳۳ میلیارد ریال است. متوسط تعداد اعضا و شاغل مربوط به این تعاونی ها به ترتیب ۱۹ و ۱۵ نفر است.

بیشترین تعداد تعاونی تشکیل و ثبت شده به استان های فارس ۳۱ تعاونی و خراسان رضوی ۲۲ تعاونی تعلق دارد. بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده در فعالیت های «صنعت» و « کشاورزی» به ترتیب ۵۸ و ۵۰ واحد هستند. تعاونی های دارای فعالیت «ساختمان» و «کشاورزی» به ترتیب با ۱۵۰۸ و ۴۹۱ نفر دارای بیشترین اعضا می باشد. همچنین بیشترین شاغل مربوط به تعاونی‌های دارای فعالیت «صنعت» و «کشاورزی» به ترتیب با ۱۰۳۰ و ۷۰۲ نفر است.

 مقایسه عملکرد ماه مرداد ۹۸ نسبت به تیر ماه ۹۸

تعداد تعاونی های ثبت شده در مرداد ماه سال جاری ۲۰۱ واحد در مقایسه با ماه گذشته ۲۲۹ واحد کاهشی معادل ۱۲ درصد دارد. تعداد اعضا افزایشی معادل ۸ درصد و تعداد فرصت شغلی کاهشی معادل ۳۰ درصد را به همراه دارد.

 مقایسه عملکرد ماه مرداد ۹۸ نسبت به مرداد ۹۷

تعداد تعاونی های ثبت شده در مرداد مال سال جاری ۲۰۱ واحد در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل ۳۲۰ واحد کاهشی معادل ۳۷ درصد دارد که این میزان برای تعداد اعضا افزایش معادل ۲ درصد و تعداد فرصت شغلی کاهشی معادل .۳۱ درصد را به همراه دارد.

لازم به ذکر است ویژگی های تفصیلی تمام تعاونی ها ثبت شده کشور در مرداد ماه سال ۹۸ توسط کاربران ستادی و استانی که برایشان کاربری تعریف شده است قابل دسترس است.

درج دیدگاه