یکشنبه, مرداد ۲۷, ۱۳۹۸

افزایش تعاونی ها با اجرای طرح روستا تعاون

روستا تعاون خراسان جنوبی اشتغال

طرح “روستا تعاون” برپایه توانا سازی اقتصادی ومعیشتی روستائیان باتکیه برمنابع ومزیت‌ها وظرفیت‌های موجود درروستا‌ها پیش بینی شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: طرح «روستا تعاون» ازبرنامه‌های اشتغال فراگیر درسال ۹۶ تقویت و تاسیس ۴۲ تعاونی درسال ۹۷ و ۹۸ تشکیل ۲۰ تعاونی پیش بینی شده است.

به گزارش تعاون آنلاین، عباس رکنی افزود: این طرح درمرحله اول با هدف توانمند سازی هزار روستا درقالب شرکت‌های تعاونی با موضوع فعالیت تولید، تامین نیاز مشاغل، تامین نیاز محصولی، عمران وخدمات روستایی برپایه قابلیت‌ها ومزیت‌های منطقه‌ای به دو صورت کلی تقویت تعاونی‌های موجود وایجاد تعاونی جدید در کشور اجرا شد.

طرح روستا تعاون منجر به تشکیل چه تعداد تعاونی شد؟

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: دراین طرح مشارکت برپایه توانا سازی اقتصادی ومعیشتی روستائیان باتکیه برمنابع ومزیت‌ها وظرفیت‌های موجود درروستا‌ها پیش بینی شده است.

رکنی اظهار کرد: ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان، استفاده ازظرفیت تعاونی‌ها درشناسایی فرصت‌های موجود، پیشگیری از مهاجرت روستائیان، افزایش مشارکت‌های مردمی، توسعه بازار محصولات روستایی، هدایت سرمایه به سمت اشتغال مولد، هم افزایی درتولید محصولات و … از اهداف اجرای این طرح می‌باشد.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: مشخص کردن سهمیه هرشهرستان باتوجه به ظرفیت‌های شهرستان شده و ارسال بخشنامه طرح روستا تعاون، ارسال برنامه زمانبندی برای ادارات شهرستانی برای اجرای طرح روستا تعاون، تهیه مونوگرافی ازروستا‌های موفق موجود درتوسعه روستایی، شناسایی وفعال سازی شرکت‌های تعاونی موجود درروستا و … از اقدامات صورت گرفته در راستای طرح روستا تعاون است.

رکنی در خصوص دیگر اقدامات صورت گرفته گفت: مشخص کردن روستا‌های بالای ۵۰ خانوار شناسایی ۳۸ روستای به عنوان روستا‌های منتخب طرح روستا تعاون درسال ۹۶ و ۳۲ روستا درسال ۹۷ و ۴۲ روستا برای سال ۹۸، شناسایی قابلیت‌ها و مزیت‌های هر روستا، برگزاری ۶۰ جلسه ترویجی وتسهیلگری درسطح روستا‌های منتخب درسال ۹۶ و ۳۷ جلسه ترویجی درسال ۹۷ و ۱۳ جلسه ترویجی وتسهیلگری درسه ماهه اول سال ۹۸ نیز از اقدامات صورت گرفته است.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: پرداخت مبلغ ۱۸۰ هزارو ۸۷۳ میلیون ریال بابت هزینه‌های ثبت وتاسیس به تعاونی‌ها درسال ۹۶ ومبلغ ۳۳۵ میلیون ریال درسال ۹۷ از مهمترین اقدامات اداره کل در اجرای این طرح می‌باشد.

رکنی بیان کرد: با توجه به تشکیل توانمندسازی و فعال شدن ۹۷ تعاونی در اجرای طرح روستا تعاون پیش بینی هزارو ۷۳۶ فرصت شغلی در استان شده است.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: تعاونی‌های فعال و تشکیل شده از این طرح دارای ۳ هزارو ۵۹۴ عضو عادی با سرمایه ۴۸ هزارو ۵۵ میلیون ریال است.

 

 

 

درج دیدگاه